Số/Ký hiệu văn bản 4166/UBND-KT
Ngày ban hành Jul 1, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Đào Quang Thiền
Trích yếu Công văn về việc phát động các chương trình kích cầu tiêu dùng nội địa, mở rộng thị trường trong nước, hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh
Nội dung Công văn về việc phát động các chương trình kích cầu tiêu dùng nội địa, mở rộng thị trường trong nước, hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh 

Tài liệu đính kèm