Số/Ký hiệu văn bản 1866/QĐ-UBND
Ngày ban hành Jun 11, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Đức Trung
Trích yếu Quyết định về việc thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Tân Kỳ
Nội dung Quyết định về việc thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Tân Kỳ

Tài liệu đính kèm