Số/Ký hiệu văn bản 3124/QĐ-UBND
Ngày ban hành Sep 17, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Đức Trung
Trích yếu Quyết định về việc đổi tên Trung tâm Giáo dục Thường xuyên thị xã Thái Hòa thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã Thái Hòa
Nội dung Quyết định về việc đổi tên Trung tâm Giáo dục Thường xuyên thị xã Thái Hòa thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã Thái Hòa

Tài liệu đính kèm