Số/Ký hiệu văn bản 297/UBND-VX
Ngày ban hành Jan 16, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Chu Hữu Bằng
Trích yếu Công văn về việc đôn đốc thực hiện Quyết định 856/QĐ.UBND-VX của UBND tỉnh
Nội dung Công văn về việc đôn đốc thực hiện Quyết định 856/QĐ.UBND-VX của UBND tỉnh 

Tài liệu đính kèm