Số/Ký hiệu văn bản 8101/UBND-KT
Ngày ban hành Nov 13, 2019 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Đặng Thanh Tùng
Trích yếu Công văn về việc triển khai thực hiện và báo cáo văn bản của Bộ, ngành Trung ương
Nội dung Công văn về việc triển khai thực hiện và báo cáo văn bản của Bộ, ngành Trung ương

Tài liệu đính kèm