Số/Ký hiệu văn bản 5369/UBND-VX
Ngày ban hành Aug 11, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Chu Hữu Bằng
Trích yếu Công văn về việc rà soát Văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Nội dung Công văn về việc rà soát Văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

Tài liệu đính kèm