Số/Ký hiệu văn bản 3347/QĐ-UBND
Ngày ban hành Sep 29, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Hoàng Nghĩa Hiếu
Trích yếu Quyết định ban hành Bộ chỉ thị môi trường tỉnh Nghệ An
Nội dung Quyết định ban hành Bộ chỉ thị môi trường tỉnh Nghệ An

Tài liệu đính kèm