Số/Ký hiệu: 79/2010/NĐ-CP
Ngày ban hành: 14/07/2010
Người ký:
Trích yếu: Về nghiệp vụ quản lý nợ công
Nội dung: