Số/Ký hiệu: 126/2017/TT-BTC
Ngày ban hành: 27/11/2017
Người ký:
Trích yếu: Chế độ báo cáo và công khai thông tin về nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia
Nội dung: