Thủ tục hồ sơ giải quyết chế độ Người có công giúp đỡ cách mạng.
       a. Trình tự thực hiện

Bước 1: Cá nhân lập bản khai kèm giấy tờ quy định  gửi Ủy ban nhân dân cấp xã.

Trường hợp người có công giúp đ cách mạng có tên trong hồ sơ khen thưởng nhưng không có tên trong BằngCó công với nước”, Huân chương, Huy chương Kháng chiến của gia đình thì kèm theo giấy xác nhận của cơ quan Thi đua - Khen thưởng cấp huyện.

Trường hợp Kỷ niệm chươngTổ quốc ghi cônghoặc BằngCó công với nướchoặc Huân chương, Huy chương Kháng chiến khen tặng cho gia đình, ghi tên nhiều người thì mỗi người lập một bộ hồ sơ riêng.

Bước 2. Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận đ giấy tờ hợp lệ, có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận và lập danh sách kèm giấy tờ quy gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

Bước 3. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đ giấy tờ, có trách nhiệm kiểm tra, lập danh sách kèm giấy tờ quy định gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Bước 4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đ giấy tờ, có trách nhiệm kiểm tra và ra quyết định trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần.

b. Cách thức thực hiện:

Cá nhân nạp hồ sơ tại UBND cấp xã nơi có hộ khẩu thường trú

c. Thành phần số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Bản khai cá nhân (Mẫu CC1).

2. Bản sao một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công”, Bằng “Có công với nước”, Huân chương Kháng chiến, Huy chương Kháng chiến, Quyết định khen thưởng.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d. Thời hạn giải quyết: 25 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ (UBND cấp xã 05 ngày; Phòng LĐTBXH 10 ngày; Sở LĐTBXH 10 ngày)

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Lao động TBXH Nghệ An

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã, phòng LĐTBXH, sở LĐTBXH

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

h. Lệ phí: Không

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Bản khai cá nhân (Mẫu CC1)

j. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

k. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013; Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH  ngày 15/5/2013.


Biểu mẫu kèm theo: