Quy trình hỗ trợ kinh phí thân nhân đi thăm viếng, cất bốc hài cốt liệt sỹ và xây vỏ mộ liệt sỹ
1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ thăm viếng và cất bốc hài cốt liệt sỹ và xây vỏ mộ từ Phòng LDDTBXH các huyện, thành, thị chuyển đến.

Bước 2: Thẩm định mức hỗ trợ và ra quyết định hỗ trợ.

Bước 3: Chuyển kinh phí hỗ trợ về phòng LĐTBXH huyện, thành, thị.

 2. Cách thức thực hiện:

Trực tiếp làm việc tại cơ quan quản lý nhà nước.

2.       Thành phần, số l­ượng hồ sơ:

+ Đơn xin đi thăm viếng mộ hoặc cất bốc di chuyển  hài cốt liệt sỹ, xây vỏ mộ liệt sỹ

+ Giấy xác nhận của nơi quản lý mộ liệt sỹ (đi thăm viếng) hoặc Biên bản bàn giao hài cốt liệt sỹ (cất bốc hài cốt liệt sỹ)

+ Vé tàu xe thông thường để làm căn cứ thanh toán

+ Đơn xin thanh toán; nếu trường hợp sau khi cất bốc hài cốt liệt sỹ mà gia đình có nguyện vọng đ­a hài cốt liệt sỹ về an táng tại nghĩa trang họ tộc (gia đình quản lý) thì phải có xác nhận của chính  quyền địa ph­ương nơi an táng liệt sỹ.

4. Thời hạn giải quyết:  30 ngày kể từ ngày tiếp nhận.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Lao động TBXH.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động TBXH

+  Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND xã, phư­ờng, UBND huyện.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

8. Tên mẫu đơn tờ khai:  Không

9. Phí, lệ phí : Không.

10. Yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính. Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Nghị định 54/2006/ NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ.


Biểu mẫu kèm theo: