Thủ tục hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân bị tạm đình chỉ chế độ ưu đãi.

a Trình tự thực hiện:

1. Trường hợp bị tạm đình chỉ chế độ ưu đãi sau khi xác minh, kết luận không khai man, giả mạo hồ sơ thì Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ra quyết định hưởng lại chế độ kể từ ngày có quyết định tạm đình chỉ.

2. Trường hợp người có công hoặc thân nhân phạm tội bị kết án tù đã chấp hành xong hình phạt tù thì hồ sơ, thủ tục như sau:

Bước 1: Người có công hoặc thân nhân làm đơn đề nghị hưởng lại chế độ (Mẫu C) kèm các giấy tờ chứng minh đã chấp hành xong hình phạt tù gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

Bước 2: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ quy định tại Điểm a Khoản này, có trách nhiệm ra quyết định thực hiện chế độ ưu đãi kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù.

3. Trường hợp người có công hoặc thân nhân xuất cảnh trái phép nay trở về nước cư trú thì hồ sơ, thủ tục như sau:

Bước 1: Người có công hoặc thân nhân làm đơn đề nghị hưởng lại chế độ (Mẫu C) gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi quản lý hồ sơ;

Bước 2: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày kể từ ngày tiếp nhận đơn có trách nhiệm ra quyết định thực hiện chế độ ưu đãi từ tháng liền kề sau tháng nhận được đơn.

4. Trường hợp người có công hoặc thân nhân đã đi khỏi địa phương nhưng không làm thủ tục di chuyển hồ sơ, nay quay lại đề nghị tiếp tục hưởng chế độ thì hồ sơ, thủ tục thực hiện như sau:

Bước 1: Người có công hoặc thân nhân làm đơn đề nghị hưởng lại chế độ (Mẫu C) gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi quản lý hồ sơ;

Bước 2: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày kể từ ngày tiếp nhận đơn có trách nhiệm ra quyết định thực hiện chế độ ưu đãi từ tháng liền kề sau tháng nhận được đơn.

b. Cách thức thực hiện:

Cá nhân nạp hồ sơ trực tiếp tại Sở Lao động TBXH nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

c. Thành phần số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

1.  Đơn đề nghị phục hồi chế độ (Mẫu C)

2. Bản án của tòa tuyên; Quyết định chấp hành xong hình phạt tù đối với trường hợp bị đình chỉ do phạm tội bị kết án tù.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d. Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày tiếp nhận.

e.  Đối t­ượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Lao động TBXH

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động TBXH

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND xã, ph­ường, UBND huyện.

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định khôi phục chế độ ưu đãi người có công

h. Phí, Lệ Phí: Không

i. Tên mẫu đơn, tờ khai: Đơn đề nghị phục hồi chế độ (Mẫu C)

. Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính: Không

k. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định Chính Phủ: Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 09/04/2013.

- Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH  ngày 15/5/2013Biểu mẫu kèm theo: