Thủ tục hồ sơ xác nhận và giải quyết chế độ với Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh.
    a. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý người bị thương có trách nhiệm xác lập, hoàn thiện các giấy tờ theo quy định gửi cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận bị thương.Trường hợp bị thương trong chiến đấu hoặc trực tiếp phục vụ chiến đấu từ ngày 31 tháng 12 năm 1994 trở về trước thì gửi kèm đơn đề nghị của cá nhân (Mẫu TB5);

Bước 2: Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận bị thương trong thời gian 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, có trách nhiệm kiểm tra, cấp giấy chứng nhận bị thương và chuyển hồ sơ đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi người bị thương cư trú;

Bước 4: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 15 ngày kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và giới thiệu người bị thương ra Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh kèm bản sao giấy chứng nhận bị thương để xác định tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật;

Bước 5: Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày kể từ ngày tiếp nhận biên bản giám định y khoa có trách nhiệm ra quyết định trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần.

b. Cách thức thực hiện:

Cá nhân hoặc cơ quan đơn vị trực tiếp  nạp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nghệ An (Số 12, Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An).

c. Thành phần số lượng hồ sơ:

1. Giấy chứng nhận bị thương (Mẫu TB1).

2. Giấy tờ làm căn cứ cấp giấy chứng nhận bị thương.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d. Thời hạn giải quyết: 55 ngày làm việc kể từ khi Sở LĐTBXh nhận đủ hồ sơ  ( 15 ngày sau khi tiếp nhận giới thiệu đi hội đồng giám định y khoa; hội đồng y khoa 30 ngày; 10 ngày Sở Lao động ra quyết định khi nhận được biên bản y khoa)

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

f . Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Lao động TBXH Nghệ An

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND xã, phường, thị trấn, UND huyện, thành, thị

- Cơ quan phối hợp: Các ngành liên quan

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định trợ cấp hàng tháng hoặc quyết định một lần

h. Lệ phí: Không

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Giấy chứng nhận bị thương (Mẫu TB1)

j. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

k. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định Chính Phủ: Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 09/04/2013; Thông tư 05/2013/TT-LĐTBXH ngày 15/5/2013.


Biểu mẫu kèm theo: