Thủ tục Cấp đổi thẻ thương binh, bệnh binh, giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ

a. Trình tự thực hiện

Bước 1: Phòng LĐTBXH huyện tiếp nhận hồ sơ và danh sách trích ngang

Bước 2: Phòng LĐTBXH huyện nộp danh sách và hò sơ về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nghệ An (Số 12, Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An).

Bước 3: Phòng LĐTBXH huyện nhận kết quả tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nghệ An (Số 12, Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An).

b. Cách thức thực hiện:

Cá nhân trực tiếp nạp hồ sơ tại Phòng lao động Thương binh và Xã hội nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

c. Thành phần số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm: 01 đơn có xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú; Kết quả thông báo tìm vật rơi của đài phát thanh hoặc truyền hình (đối với trường hợp mất thẻ), 01 ảnh (2x3).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d. Thời hạn giải quyết: 30 ngày (Phòng Lao động TBXH: 10 ngày; Sở Lao động TBXH 20 ngày)

. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động TBXH Nghệ An

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND huyện, thành, thị, Sở LĐTBXH

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận thương binh; bệnh binh; giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ

h. Lệ phí: Không

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

j. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013

k. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013; Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH  ngày 15/5/2013
Biểu mẫu kèm theo: