Xác nhận đăng ký hợp đồng cá nhân đối với người Việt Nam đi làm tại nước ngoài theo hợp đồng cá nhân

a. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Người lao động chuẩn bị hồ sơ đăng ký hợp đồng cá nhân theo quy định. Nộp hồ sơ tại Trung tâm giao dịch một cửa của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nghệ An (Số 12, Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An).

Bước 2: Công chức tiếp nhận hồ sơ và tiến hành thẩm định hồ sơ:

        + Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp;

        + Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

        Bước 3: Trong thời hạn 5 ngày (tính theo ngày làm việc) kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, người lao động đến nhận kết quả xác nhận tại Trung tâm giao dịch một cửa của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nghệ An (Số 12, Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An).

b. Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nghệ An

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đăng ký Hợp đồng cá nhân theo mẫu.

+ Bản sao Hợp đồng cá nhân, kèm theo bản dịch bằng tiếng Việt có xác nhận của tổ chức dịch thuật;

+ Bản chụp Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;

+ Sơ yếu lí lịch có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi thường trú hoặc cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý người lao động và nhận xét về ý thức chấp hành pháp luật, tư cách đạo đức của người lao động.

- Số lượng: 01 bộ

d. Thời hạn giải quyết: 05 ngày ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ.

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

f. Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nghệ An

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Văn bản xác nhận, bản cam kết

h. Lệ phí: Có. Người lao động đóng 120.000đ  về tham gia quỹ hỗ trợ việc làm

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

      Phụ lục 07, 08 ban hành kèm theo Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08/10/2007 của Bộ Lao động - TB & XH

j. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

k. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

  Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo Hợp đồng 2006

 Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08/10/2007 của Bộ Lao động - TB & XH hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

 

 


Biểu mẫu kèm theo: