Số/Ký hiệu văn bản 96/2011/TT-BTC
Ngày ban hành Jul 4, 2011 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Do Hoang Anh Tuan
Trích yếu Circular 96/2011/TT-BTC guiding the financial policies specified in the prime minister's decision no. 12/2011/qd-ttg of february 24, 2011, on policies on development of a number of supporting industries
Nội dung

Tài liệu đính kèm