Số/Ký hiệu văn bản No: 29/2011/ND-CP
Ngày ban hành Apr 18, 2011 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyen Tan Dung
Trích yếu DECREE PROVIDING STRATEGIC ENVIRONMENTAL ASSESSMENT, ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT AND ENVIRONMENTAL PROTECTION COMMITMENT
Nội dung

Tài liệu đính kèm