Số/Ký hiệu văn bản No. 15/2012/ND-CP
Ngày ban hành Mar 9, 2012 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyen Tan Dung
Trích yếu The Government prornulgate this Decree to detail a number of articles of the Mineral Law.
Nội dung

Tài liệu đính kèm