Số/Ký hiệu văn bản No. 103/2012/ND-CP
Ngày ban hành Dec 4, 2012 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyen Tan Dung
Trích yếu DECREE STIPULATING REGION-BASED MINIMUM WAGE LEVELS FOR LABORERS WORKING FOR COMPANIES, ENTERPRISES, COOPERATIVES, COOPERATIVE GROUPS, FARMS, HOUSEHOLDS, INDIVIDUALS AND AGENCIES, ORGANIZATIONS EMPLOYING LABORERS
Nội dung

Tài liệu đính kèm