Số/Ký hiệu văn bản No. 93/2011/TT-BTC
Ngày ban hành Jun 29, 2011 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký NGUYEN HUU CHI
Trích yếu Circular No. 93/2011/TT-BTC of June 29, 2011, amending and supplementing Circular No. 117/2004/TT-BTC of December 7, 2004, guiding the implementation of the Government’s Decree No. 198/2004/ND-CP of December 3, 2004, on land use levy collection
Nội dung

Tài liệu đính kèm