Số/Ký hiệu văn bản So. 94/2011/TT-BTC
Ngày ban hành Jun 29, 2011 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký NGUYEN HUU CHI
Trích yếu Circular No. 94/2011/TT-BTC of June 29, 2011, amending and supplementing the Finance Ministry’s Circular No. 120/2005/TT-BTC of December 30, 2005, guiding the Government’s Decree No. 142/2005/ND-CP of November 14, 2005, on collection of land rents and water surface rents
Nội dung

Tài liệu đính kèm