Số/Ký hiệu văn bản 32/2011/TT-BKHCN
Ngày ban hành Nov 15, 2011 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Chu Ngoc Anh
Trích yếu Circular no. 32/2011/TT-BKHCN on criteria for determining hi-tech application projects and investment projects on hi-tech product manufacture, and evaluation of dossiers of application for certificates of hi-tech application activities, new enterprises established under investment projects on hi-tech product manufacture and hi-tech enterprises
Nội dung

Tài liệu đính kèm