Số/Ký hiệu văn bản No. 05/2013/ND-CP
Ngày ban hành Jan 9, 2013 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyen Tan Dung
Trích yếu DECREE AMENDING AND SUPPLEMENTING A NUMBER OF ARTICLES OF PROVISIONS ON ADMINISTRATIVE PROCEDURES OF GOVERNMENT’S DECREE NO. 43/2010/ND-CP, OF APRIL 15, 2010, ON ENTERPRISE REGISTRATION
Nội dung

Tài liệu đính kèm