Số/Ký hiệu văn bản No: 24/2011/ND-CP
Ngày ban hành Apr 5, 2011 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyen Tan Dung
Trích yếu DECREE AMENDING A NUMBER OF ARTICLES OF THE NOVEMBER 27, 2009 DECREE NO.108/2009/ND-CP ON INVESTMENT IN THE FORM OF BUILD-OPERATE-TRANSFER CONTRACT, BUILD-TRANSFER-OPERATE CONTRACT, BUILD-TRANSFER CONTRACT THE GOVERNMENT
Nội dung

Tài liệu đính kèm