NÔNG THÔN MỚI| ** Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới! ** Thi đua xây dựng nông thôn mới vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”!
 
 
Văn bản hướng dẫn
Skip portletPortlet Menu
 
Xây dựng nông thông mới
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
Đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn
Tại hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Đề án đào tạo nghề cho người lao động gắn với giải quyết việc làm và phát triển Tiểu thủ công nghiệp - Làng nghề giai đoạn 2016 – 2020, đại diện lãnh đạo UBND các địa phương, các HTX, doanh nghiệp đánh giá việc thực hiện công tác đào tạo nghề có hiệu quả là đòn bẩy thúc đẩy phát triển KT-XH, từng bước nâng cao chất lượng lao động, góp phần lớn trong xây dựng nông thôn mới, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa – hiện đại hóa trong tình hình mới.

 
 
Chính sách thực hiện nông thôn mới
Skip portletPortlet Menu
Sớm ban hành khung pháp lý thực hiện xây dựng nông thôn mới giai đoạn mới
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là một trong những nội dung thu hút sự quan tâm của đại biểu Quốc hội trong thảo luận về kinh tế-xã hội sáng 30/10 tại Hội trường.
 
Hỏi đáp Bộ tiêu chí quốc gia về Nông thôn mới
Skip portletPortlet Menu
 Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An


 Câu hỏi 1:
Nghị quyết số 03/NQ/TU ngày 06/6/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An về đẩy mạnh thực hiện Chương trình Xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2011-2020 đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đến năm 2020 như thế nào?
 Câu hỏi 2:
Nội dung Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới gồm bao nhiêu nhóm và bao nhiêu tiêu chí?
 Câu hỏi 3:

Nông thôn là gì? Đặc trưng của nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020? Mục tiêu của xây dựng Nông thôn mới?

 Câu hỏi 4:
Vì sao phải tiến hành xây dựng xã nông thôn mới?
 Câu hỏi 6
Đường giao thông nông thôn được phân loại như thế nào?
 Câu hỏi 16:
Nhà ở nông thôn mới đạt chuẩn bộ Xây dựng được đánh giá qua những chỉ tiêu nào?
 Câu hỏi 17:
Để được công nhận tiêu chí Nhà ở dân cư trong xây dựng nông thôn mới, xã phải đáp ứng những yêu cầu nào?
 Câu hỏi 18:
Để được công nhận tiêu chí thu nhập trong xây dựng nông thôn mới, xã phải đáp ứng những yêu cầu như thế nào?
 Câu hỏi 19:
Thế nào là hộ nghèo? Để đạt được xã nông thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo là bao nhiêu?
 
<<   <  1  2  3  4  >  >>  
 
 
Mô hình thực hiện nông thôn mới
Skip portletPortlet Menu
Ưu thế mô hình trồng dưa lưới ngoài trời đầu tiên ở miền Tây Nghệ An
Mô hình trồng dưa lưới ngoài trời đầu tiên tại thị xã Thái Hòa được Trạm Bảo vệ thực vật địa phương đầu tư 100% về chi phí cũng như quy trình kỹ thuật đã cho thấy thành công.
 
Nhà nông cần biết
Skip portletPortlet Menu
Nông dân Anh Sơn làm đường điện và hệ thống béc tưới tại vườn chống hạn
Năm nay được dự báo nắng nóng, hạn hán sẽ diễn ra gay gắt. Để chống hạn cho cây trồng, bà con nông dân xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn đã đầu tư 1 tỷ đồng làm đường điện và hệ thống béc tưới ngay tại vườn cho các loại cây trồng.