Ngày 25 tháng 3 năm 2018
 
 
Skip portletPortlet Menu
Loại văn bản
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Văn bản pháp luật
Lĩnh vực văn bản
Loading
Tìm kiếm văn bản...... Vui lòng nhập thông tin văn bản cần tìm kiếm:

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
13/2018/QĐ-UBND 23/03/2018 Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp lập, kiểm tra hồ sơ, xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc trên địa bàn tỉnh Nghệ An
819/QĐ-UBND 09/03/2018 Về việc phê duyệt Đề cương Đề án thí điểm huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2025
805/QĐ-UBND 08/03/2018 Quyết định về việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An
806/QĐ-UBND 08/03/2018 Quyết định về việc ban hành nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
1345/UBND-KSTT 07/03/2018 V/v chuyển giao nhiệm vụ Kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị định 92/2017/NĐ-CP
1306/UBND-TH 06/03/2018 V/v chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An
759/QĐ-UBND 05/03/2018 Quyết định về việc ban hành Kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2018
12/2018/QĐ-UBND 02/03/2018 Ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An
128/KH-UBND 02/03/2018 Kế hoạch chỉ đạo thúc đẩy tằng trưởng các sản phẩm chủ lực ngành công nghiệp tỉnh Nghệ An năm 2018
122/KH-UBND 01/03/2018 KH triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An
1205/UBND-KT 01/03/2018 V/v tập trung điều hành thúc đẩy thực hiện kế hoạch năm 2018
119/KH-UBND 28/02/2018 KH Tổ chức phát động Ngày chạy Olimpic vì sức khỏe toàn dân tỉnh Nghệ An năm 2018
113/TB-UBND 26/02/2018 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 2 năm 2018
654/QĐ-UBND 13/02/2018 Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu mây tre trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2025 và Kế hoạch phát triển ngành mây tre tỉnh Nghệ An đến năm 2025.
662/QĐ-UBND 13/02/2018 Quyết định ban hành danh sách mã định danh các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An phục vụ kết nối, trao đổi văn bản điện tử thông qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành
11/201/8/QĐ-UBND 13/02/2018 Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND ngày 21/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An quy định một số chính sách dân số - kế hoạch hoá gia đình trên địa bàn tỉnh Nghệ An
10/2018/QĐ-UBND 09/02/2018 Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 06/2013/QĐ.UBND.VX phê duyệt Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo Nghệ An giai đoạn 2012-2020
377/QĐ-UBND 29/01/2018 Ban hành đề cương Đề án mẫu thực hiện Cải cách hành chính giai đoạn 2018-2020, một số giải pháp cụ thể năm 2018
02/CĐ-UBND 29/01/2018 V/v tăng cường chỉ đạo, thực hiện các biện pháp phòng, chống đói, rét và dịch bệnh cho đàn vật nuôi trên địa bàn tỉnh Nghệ An
03/CT-UBND 29/01/2018 Về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An