Ngày 21 tháng 7 năm 2017
 
 
Skip portletPortlet Menu
Loại văn bản
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Văn bản pháp luật
Lĩnh vực văn bản
Loading
Tìm kiếm văn bản...... Vui lòng nhập thông tin văn bản cần tìm kiếm:

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
54/2017/QĐ-UBND 17/07/2017 Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải Nghệ An
432/KH-UBND 17/07/2017 KH tăng cường công tác quản lý điểm đến, hoạt động lưu trú du lịch, hoạt động lữ hành và hướng dẫn du lịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An
54/2017/QĐ-UBND 17/07/2017 Quyết định quy định về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở Giao thông vận tải Nghệ An
07-NQ/TU 16/07/2017 Nghị quyết của Ban Thường vụ tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ phát triển huyện Nam Đàn đến năm 2025, tầm nhìn tới năm 2030
425/TB-UBND 13/07/2017 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Thông tại Hội nghị tổng kết đề án "Thí điểm mở rộng Chương trình Sữa học đường trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm học 2016-2017"
12/CT-UBND 12/07/2017 Về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018
3103/QĐ-UBND 12/07/2017 Phê duyệt đề cương Đề án "Hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh Nghệ An đến năm 2025"
424/TB-UBND 11/07/2017 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thanh Điền tại buổi làm việc với Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh và Văn phòng Ban ATGT tỉnh về kế hoạch phối hợp tuyên truyền công tác đảm bảo ATGT trên hai sóng truyền thanh, truyền hình và Trang thông tin điện tử Truyenhinhnghean.vn đến năm 2020
422/KH-UBND 11/07/2017 KH triển khai xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An
3081/QĐ-UBND 11/07/2017 Về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục, năm học 2017-2018
417/TB-UBND 08/07/2017 TB kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tại buổi làm việc với Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Nghệ An
53/2017/QĐ-UBND 07/07/2017 Ban hành quy định, điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu các đơn vị giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Phòng Giáo dục vfa Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện
415/KH-UBND 07/07/2017 KH thực hiện đề án 2 "Đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người" thuộc Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2017-2020
416/TB-UBND 07/07/2017 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tại buổi làm việc với Lãnh đạo Thành phố Vinh về công tác quản lý nhà nước về trật tự đô thị, an toàn giao thông và GPMB cac dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố Vinh
409/TB-UBND 05/07/2017 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thanh Điền tại buổi làm việc với Lãnh đạo huyện Tân Kỳ về tiến độ xây dựng đường vào trung tâm xã Phú Sơn và một số công trình giao thông trên địa bàn huyện Tân Kỳ
4974/UBND-KT 05/07/2017 V/v thực hiện chế độ công tác phí
11/CT-UBND 05/07/2017 Về việc tăng cường công tác quản lý khai thác thủy sản, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản trên biển
394/KH-UBND 04/07/2017 KH hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2017
2965/QĐ-UBND 04/07/2017 Ban hành kế hoạch truyền thông quản lý tổng hợp vùng bờ trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2017-2020
52/2017/QĐ-UBND 03/07/2017 Bãi bỏ 19 Quyết định do UBND tỉnh Nghệ An ban hành về phí và lệ phí
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An