Ngày 26 tháng 11 năm 2020
 
Giới thiệu
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Danh mục
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Skip portletPortlet Menu

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
20/2020/QĐ-UBND 13/08/2020 Quyết định quy định về cách thức, thẩm quyền xác định hồ sơ xử lý vi phạm hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng trên địa bàn tỉnh Nghệ An Tải về
2743/QĐ-UBND 13/08/2020 Quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án Nhà máy Thủy điện Khe Thơi (phần diện tích thuộc khu vực lòng hồ) Tải về
5398/UBND-KGVX 13/08/2020 Công văn về việc ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu Tải về
2730/QĐ-UBND 13/08/2020 Quyết định tổ chức lại hoạt động Ban quản lý Dự án vốn sự nghiệp kinh tế giao thông thành Ban quản lý Bảo trì đường bộ Nghệ An Tải về
5385/UBND-NN 13/08/2020 Công văn về việc triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ Nông nghiệp và PTNT về phòng, chống bệnh Dại ở động vật Tải về
2729/QĐ-UBND 12/08/2020 Quyết định công nhận các tập thể, cá nhân đạt giải cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và cung cấp, sử dụng dịch vụ công" trên Cổng TTĐT Nghệ An năm 2020 Tải về
5369/UBND-VX 11/08/2020 Công văn về việc rà soát Văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo Tải về
5359/UBND-TH 11/08/2020 Công văn về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND và Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 của HĐND tỉnh, khóa XVII Tải về
2708/QĐ-UBND 11/08/2020 Quyết định về việc bổ nhiệm Giám định viên tư pháp lĩnh vực kỹ thuật hình sự Tải về
456/KH-UBND 11/08/2020 Kế hoạch thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam, giai đoạn 2020-2025, có tính đến năm 2030 của tỉnh Nghệ An Tải về
25/CT-UBND 11/08/2020 Chỉ thị về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 Tải về
453/KH-UBND 11/08/2020 Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 77-KL/TW ngày 05/6/2020 của Bộ Chính trị về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển kinh tế đất nước Tải về
2667/QĐ-UBND 10/08/2020 Quyết định sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Yên Thành vào Trung tâm Y tế huyện Yên Thành Tải về
2665/QĐ-UBND 10/08/2020 Quyết định về việc phê duyệt Đề án đổi tên Trung tâm Giáo dục thường xuyên thị xã Thái Hòa thành Trung tâm giáo dục nghề nghiệp Giáo dục thường xuyên thị xã Thái Hòa Tải về
2664/QĐ-UBND 10/08/2020 Quyết định về việc đổi tên trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Quỳnh Lưu thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Quỳnh Lưu Tải về
2664/QĐ-UBND 10/08/2020 Quyết định về việc đổi tên trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Quỳnh Lưu thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Quỳnh Lưu Tải về
2577/QĐ-UBND 03/08/2020 Quyết định công nhận trường THPT, THCS, Tiểu học, Mầm non đạt chuẩn Quốc gia, năm học 2019-2020 Tải về
448/KH-UBND 10/08/2020 Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/1/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy Tải về
5300/UBND-VX 10/08/2020 Công văn triển khai thực hiện Thông báo số 283/TB-VPCP của Văn phòng chính phủ và công điện của Bộ Y tế Tải về
5299/UBND -TH 10/08/2020 Công văn về việc phê duyệt chỉ tiêu thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên Tải về
5295/UBND-TH 10/08/2020 Công văn về việc rà soát tình hình kinh tế xã hội năm 2020 Tải về
5287/UBND-TH 10/08/2020 Công văn về việc thực hiện Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND về thực hiện nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020 Tải về
5305/UBND-VX 10/08/2020 Công văn về việc đẩy mạnh công tác giải quyết việc làm cho người lao động, nhất là lao động nước ngoài về nước do ảnh hưởng của dịch Covid-19 Tải về
2667/QĐ-UBND 10/08/2020 Quyết định sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Yên Thành vào Trung tâm Y tế huyện Yên Thành Tải về
25/2020/QĐ-UBND 08/08/2020 Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng Nghệ An Tải về
5234/UBND-KT 07/08/2020 Công văn về việc rà soát, báo cáo thực trạng, tình hình hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tải về
2675/QĐ-UBND 07/08/2020 Công văn về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, kỳ họp thứ 15 Tải về
5258/UBND-KSTT 07/08/2020 Công văn về việc tiếp tục thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ Tải về
5217/UBND.VX 06/08/2020 Công văn về việc triển khai kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 Tải về
5206/UBND-TH 06/08/2020 Công văn về việc triển khai ứng dụng Bluzone trong phòng, chống dịch Covid-19 Tải về
445/KH-UBND 06/08/2020 Kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao các cấp tỉnh Nghệ An lần IX, năm 2021-2022 Tải về
444/KH-UBND 05/08/2020 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai Tải về
5158/UBND-VX 05/08/2020 Công văn về việc triển khai thực hiện Thông báo số 272/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ Tải về
5157/UBND-VX 05/08/2020 Công văn về việc tăng cường và kiểm soát lây nhiễm Covid 19 Tải về
5156/UBND-VX 05/08/2020 Công văn về việc tiếp tục tăng cường biện pháp đảm bảo an toàn kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2020 trước diễn biến của dịch bệnh Covid 19 Tải về
437/UBND-KT 05/08/2020 Công văn triển khai văn bản quy phạm pháp luật Tải về
2601/QĐ-UBND 05/08/2020 Quyết định về việc thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Đô Lương Tải về
2595/QĐ-UBND 05/08/2020 Quyết định về việc thành lập Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Nghi Lộc Tải về
5120/UBND-TH 04/08/2020 Công văn về việc phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội thông qua và triển khai một số nhiệm vụ công tác PBGDPL Tải về
5119/UBND-TH 04/08/2020 Công văn triển khai kế hoạch theo dõi tình hình THPL về đăng ký biện pháp bảo đảm năm 2020 Tải về
443/TB-UBND 04/08/2020 Thông báo kết luận của đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp bàn về Kế hoạch tổ chức Lễ công bố huyện Yên Thành đạt ... Tải về
5132/UBND-KSTT 04/08/2020 Công văn về việc triển khai một số nhiệm vụ liên quan đến việc thu phí, lệ phí tại trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Tải về
2581/QĐ-UBND 03/08/2020 Quyết định về việc phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm dịch vụ nông nghiệp thành phố Vinh trên cơ sở hợp nhất các trạm: Trồng trọt và bảo vệ thực vật, Chăn nuôi thú y, khuyến nông Tải về
5104/UBND-TH 03/08/2020 Công văn về việc triển khai thực hiện Nghị định số 127/2018/NQ-CP và Thông tư số 12/2020/TT-BGDĐT Tải về
5099/UBND-KT 03/08/2020 Công văn về việc thực hiện các quy định về cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, đăng ký Hộ kinh doanh Tải về
5094/UBND-VX 03/08/2020 Công văn triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 của HĐND tỉnh Tải về
442/TB-UBND 02/08/2020 Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An tại buổi họp trực ... Tải về
5068/UBND-VX 01/08/2020 Công văn về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch Tải về
22/CĐ-UBND 31/07/2020 Công điện khẩn về việc ứng phó với Áp thấp nhiệt đới Tải về
2566/QĐ-UBND 31/07/2020 Quyết định ban hành Quy chế quản lý, sử dụng chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhàn nước do Sở Tài chính thục hiện Tải về
<<  <  ...  5  6  7  8  9  ...  >  >>  
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An