Ngày 20 tháng 1 năm 2021
 
Giới thiệu
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Danh mục
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Skip portletPortlet Menu

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
756/BC-UBND 24/12/2019 Báo cáo Kết quả thực hiện Chỉ thị 13 /CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An Quý IV năm 2019 Tải về
9112/UBND-NC 24/12/2019 Công văn phân bổ đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015-2020 Tải về
9122/UBND-KSTT 24/12/2019 Công văn về việc triển khai một số công việc vận hành Cổng Dịch vụ công quốc gia Tải về
5341/QĐ-UBND 24/12/2019 Quyết định về việc thay đổi cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính Tải về
5331/QĐ-UBND 24/12/2019 Quyết định về việc tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh năm 2019 Tải về
64/2019/QĐ-UBND 24/12/2019 Quyết định về việc sửa đổi khoản 2, Điều 2, Quyết định số 71/2017/QĐ-UBND ngày 28/11/2017 của UBND tỉnh quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử d Tải về
5296/QĐ-UBND 20/12/2019 Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 202 Tải về
5301/QĐ-UBND 20/12/2019 Quyết định chuyển giao Trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật, Trạm Chăn nuôi và Thú y, Trạm khuyến nông và Ban phát triển nông thôn và miền núi trực thuộc Sở NN&PTNT về UBND cấp huyện quản lý Tải về
9075/UBND-NN 20/12/2019 Công văn về việc triển khai thực hiện Nghị định 58/2018/NĐ-CP ngày 18/4/2018 của Chính phủ về bảo hiểm nông nghiệp Tải về
9060/UBND-NN 20/12/2019 Công văn về việc hoàn thiện hồ sơ trình công nhận huyện Yên Thành đạt chuẩn nông thôn mới Tải về
5315/QĐ-UBND 20/12/2019 Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định nội dung và nghiệm thu kết quả thực hiện các Đề án: "Điều tra, đánh giá rủi ro, xác định phạm vi mức độ ô nhiễm do tồn lưu ... Tải về
5314/QĐ-UBND 20/12/2019 Quyết định về việc phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của các công trình khai thác nước Tải về
5303/QĐ-UBND 20/12/2019 Quyết định về việc giải thể Trung tâm Dạy nghề Sông Lam Tải về
5302/QĐ-UBND 20/12/2019 Quyết định về việc giải thể Trung tâm Dạy nghề cho người khuyết tật và học sinh nghèo Tải về
5300/QĐ-UBND 20/12/2019 Quyết định về việc thay đổi Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Nghệ An Tải về
5280/QĐ-UBND 20/12/2019 Quyết định thành lập Ban Giám khảo giải Báo chí viết về An toàn giao thông tỉnh Nghệ An năm 2019 Tải về
752/TB-UBND 20/12/2019 Thông báo kết luận của đồng chí Lê Hồng Vinh, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Ban chỉ đạo Hội nhập Kinh tế quốc tế, Sở Công thương ... Tải về
5298/QĐ-UBND 20/12/2019 Quyết định vè việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 Tải về
753/TB-UNND 20/12/2019 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tại Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 12 năm 2019 Tải về
5239/CV-UBND 19/12/2019 Quyết định công nhận Giải cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về An toàn giao thông và cung cấp, sử dụng thông tin trên mạng Internet” trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An năm 2019 Tải về
41/2019/QĐ-UBND 19/12/2019 Quyết định về việc ủy quyền xây dựng, thẩm định và phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất, giá đất cụ thể để giao đất tái định cư v Tải về
41/2019/QĐ-UBND 19/12/2019 Quyết định về việc ủy quyền xây dựng, thẩm định và phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất, giá đất cụ thể để giao đất tái định cư v Tải về
5272/QĐ-UBND 19/12/2019 Quyết định thành lập Ban tổ chức thực hiện Chương trình "Tết vì người nghèo- Canh Tý 2020" Tải về
746/KH-UBND 17/12/2019 Kế hoạch thanh tra, kiểm tra liên ngành về An toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2020. Tải về
8952/UBND-NC 17/12/2019 Công văn về việc triển khai thực hiện Nghị định về phòng, chống phổ biến vũ hủy diệt hàng loạt Tải về
8955/UBND-NC 17/12/2019 Công văn về việc triển khai thực hiện Thông tư số 185/TT-BQP ngày 4/12/2019 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn việc cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ Tải về
5209/QĐ-UBND 17/12/2019 Quyết định công nhận Giải cuộc thi "Ý tưởng, sáng kiến đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự trong đoàn viên thanh niên" lần thứ I trên địa bàn tỉnh Nghệ An Tải về
8949/UBND-VX 16/12/2019 Công văn triển khai Chỉ thị 31/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ Tải về
8932/UBND-TH 16/12/2019 Công văn triển khai thực hiện quyết định số 705/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Tải về
5182/QĐ-UBND 16/12/2019 Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Nghệ An Tải về
5172/QĐ-UBND 16/12/2019 Quyết định phê duyệt dự án: Xử lý môi trường do tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật tại xóm Đô Lương, xã Tân An, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An Tải về
5173/QĐ-UBND 16/12/2019 Quyết định phê duyệt dự án: Xử lý môi trường do tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật tại xóm Tân Thành, xã Tân An, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An Tải về
744/KH-UBND 13/12/2019 Kế hoạch biên soạn và tổ chức thực hiện nội dung giáo dục địa phương trong chương trình giáo dục phổ thông Tải về
8890/UBND-NN 13/12/2019 Công văn về việc đôn đốc thu nộp Quỹ phòng chống thiên tai năm 2019 Tải về
743/KH-UBND 13/12/2019 Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2020 Tải về
741/KH-UBND 13/12/2019 Kế hoạch về truyền thông về bình đẳng trong lĩnh vực chính trị hướng tới Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp Tải về
28/NQ-HĐND 12/12/2019 Nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo quy định tại Khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai để thực hiện công trình, dự án đầu ... Tải về
32/NQ-HĐND 12/12/2019 Nghị quyết phê chuẩn điều chỉnh dự toán chi ngân sách địa phương; phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2018 Tải về
30/NQ-HĐND 12/12/2019 Nghị quyết phê duyệt tổng số người làm việc, lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức Hội năm 2020 Tải về
23/2019/NQ-UBND 12/12/2019 Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 298/2009/NQ-HĐND ngày 23/12/2009 của HĐND tỉnh về một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức là người miền xuôi lên công tác tại vùng cao Tải về
27/NQ-HĐND 12/12/2019 Nghị quyết thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An Tải về
35/NQ-HĐND 12/12/2019 Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng hạ tầng dịch vụ nghề cá tại Lạch Quèn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An Tải về
739/KH-UBND 12/12/2019 Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Tải về
739/KH-UBND 12/12/2019 Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Tải về
31/NQ-HĐND 12/12/2019 Nghị quyết giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2020 Tải về
20/NQ-HĐND 12/12/2019 Nghị quyết đặt tên đường trên địa bàn thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An Tải về
21/NQ-HĐND 12/12/2019 Nghị quyết về việc đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An Tải về
36/NQ-HĐND 12/12/2019 Nghị quyết về việc sáp nhập, đổi tên xóm, khối, bản ở các xã, phường, thị trấn thuộc các huyện Kỳ Sơn, Quỳ Hợp, Tương Dương, Diễn Châu, Hưng Nguyên, Nghĩa Đàn và thị xã Thái Hoà Tải về
24/NQ-HĐND 12/12/2019 Nghị quyết về một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Nghệ An Tải về
19/NQ-HĐND 12/12/2019 Nghị quyết về việc thông qua bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024 Tải về
<<  <  ...  31  32  33  34  35  ...  >  >>  
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An