Ngày 12 tháng 8 năm 2020
 
GIỚI THIỆU
Skip portletPortlet Menu
 
HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
THÔNG TIN KHEN THƯỞNG, XỬ PHẠT
Skip portletPortlet Menu

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
2562/QĐ-UBND 31/07/2020 Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba - năm 2021 tỉnh Nghệ An Tải về
2177/QĐ-UBND 03/07/2020 Quyết định về việc tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua "Nghệ An chung sức xây dựng Nông thôn mới " năm 2019: xã Quang Sơn, huyện Đô Lương Tải về
2176/QĐ-UBND 03/07/2020 Quyết định về việc tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua "Nghệ An chung sức xây dựng Nông thôn mới " năm 2019: xã Đà Sơn, huyện Đô Lương Tải về
2175/QĐ-UBND 03/07/2020 Quyết định về việc tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua "Nghệ An chung sức xây dựng Nông thôn mới " năm 2019: xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương Tải về
2174/QĐ-UBND 03/07/2020 Quyết định về việc tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua "Nghệ An chung sức xây dựng Nông thôn mới " năm 2019: xã Thuận Sơn, huyện Đô Lương Tải về
2173/QĐ-UBND 03/07/2020 Quyết định về việc tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua "Nghệ An chung sức xây dựng Nông thôn mới " năm 2019: xã Bắc Sơn, huyện Đô Lương Tải về
2172/QĐ-UBND 03/07/2020 Quyết định về việc tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua "Nghệ An chung sức xây dựng Nông thôn mới " năm 2019: xã Ngọc Sơn, huyện Đô Lương Tải về
2171/QĐ-UBND 03/07/2020 Quyết định về việc tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua "Nghệ An chung sức xây dựng Nông thôn mới " năm 2019: xã Nam Sơn, huyện Đô Lương Tải về
2170/QĐ-UBND 03/07/2020 Quyết định về việc tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua "Nghệ An chung sức xây dựng Nông thôn mới " năm 2019: xã Nghi Công Bắc, huyện Nghi Lộc Tải về
2169/QĐ-UBND 03/07/2020 Quyết định về việc tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua "Nghệ An chung sức xây dựng Nông thôn mới " năm 2019: xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc Tải về
2168/QĐ-UBND 03/07/2020 Quyết định về việc tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua "Nghệ An chung sức xây dựng Nông thôn mới " năm 2019: xã Nghi Công Nam, huyện Nghi Lộc Tải về
2167/QĐ-UBND 03/07/2020 Quyết định về việc tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua "Nghệ An chung sức xây dựng Nông thôn mới " năm 2020: xã Nghi Hưng, huyện Nghi Lộc Tải về
2166/QĐ-UBND 03/07/2020 Quyết định về việc tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua "Nghệ An chung sức xây dựng Nông thôn mới " năm 2020: xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc Tải về
2165/QĐ-UBND 03/07/2020 Quyết định về việc tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua "Nghệ An chung sức xây dựng Nông thôn mới" năm 2019: xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc Tải về
2164/QĐ-UBND 03/07/2020 Quyết định về việc tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua "Nghệ An chung sức xây dựng Nông thôn mới" năm 2019: Xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc Tải về
2163/QĐ-UBND 03/07/2020 Quyết định về việc khen thưởng thành tích cao tại các giải thi đấu thể thao quần chúng Toàn quốc năm 2019 Tải về
2162/QĐ-UBND 03/07/2020 Quyết định về việc tịch thu tang vật vi phạm hành chính do không xác định được người vi phạm (xe ô tô mang nhãn hiệu Lexus) Tải về
2173/QĐ-UBND 03/07/2020 Quyết định về việc tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 4 cá nhân thuộc xã Bắc Sơn, huyện Đô Lương có thành tích trong phong trào thi đua "Nghệ An chung sức xây dựng Nông thôn mới" năm 2019 Tải về
2172/QĐ-UBND 03/07/2020 Quyết định về việc tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 4 cá nhân thuộc xã Ngọc Sơn, huyện Đô Lương có thành tích trong phong trào thi đua "Nghệ An chung sức xây dựng Nông thôn mới" năm 2019 Tải về
2170/QĐ-UBND 03/07/2020 Quyết định về việc tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 4 cá nhân thuộc xã Nghi Công Bắc, huyện Nghi Lộc có thành tích trong phong trào thi đua "Nghệ An chung sức xây dựng Nông thôn mới" năm 2019 Tải về
2161/QĐ-UBND 03/07/2020 Quyết định tịch thu tang vật vi phạm hành chính do không xác định được người vi phạm: 01 xe ô tô đã qua sử dụng Tải về
2137/QĐ-UBND 02/07/2020 Quyết định về việc tặng Bằng khen cho các cá nhân nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Tải về
2136/QĐ-UBND 02/07/2020 Quyết định về việc tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc đạt tiêu chuẩn xã thực hiện giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 từ 50% trở lên Tải về
2135/QĐ-UBND 02/07/2020 Quyết định về việc tặng Bức trướng nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập cho Hội người Cao tuổi Nghệ An Tải về
2027/QĐ-UBND 25/06/2020 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính ông Nguyễn Viết Quân Tải về
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An