Ngày 25 tháng 9 năm 2020
 
 


Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên giải trình tháng 9


Đảm bảo an ninh trật tự trong dịp diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX


UBND tỉnh thông qua dự thảo đề cương Nghị quyết HĐND tỉnh về một số cơ chế chính sách


Hành động quyết liệt để đạt được kết quả cao nhất Kế hoạch năm 2020


Tỉnh Nghệ An luôn quan tâm tạo điều kiện cho tài năng xứ Nghệ tiếp tục toả sáng

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KINH TẾ - CHÍNH TRỊ
UBND tỉnh giao ban với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và các Hội doanh nghiệp, doanh nhân

 
 
VĂN HÓA - XÃ HỘI
Khai mạc Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Nghệ An 2020

 
 
 
TIN HOẠT ĐỘNG SỞ, BAN, NGÀNH
Skip portletPortlet Menu
Thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi tới Phiên thảo luận chung Cấp cao của Đại hội đồng LHQ

 
 
TIN HOẠT ĐỘNG HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ
Skip portletPortlet Menu
Huyện ủy Hưng Nguyên quán triệt Nghị quyết đại hội đảng bộ huyện khóa 29, tổng kết đại hội đảng bộ, chi bộ và đại hội đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 -2025

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN, HƯỚNG DẪN PHÁP LUẬT, CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH
Skip portletPortlet Menu
 

 
Thông tin quảng bá
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
Giới thiệu
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
Skip portletPortlet Menu
 
Văn bản được gửi qua mạng giữa các đơn vị
Skip portletPortlet Menu
 
 
Dân hỏi - CQCN trả lời
Skip portletPortlet Menu
Nghệ An sau gần 3 năm thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Xem tiếp...

 
 
Danh mục
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...
 
 
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An