Ngày 26 tháng 1 năm 2021
 
 


TRỰC TIẾP: Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng


Nghệ An ban hành Chỉ thị tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026


Bộ Chính trị phân công 4 Ủy viên Trung ương Đảng tham gia sinh hoạt tại đoàn Nghệ An dự Đại hội Đảng


Đại hội lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam họp phiên trù bị


Ngày làm việc đầu tiên của Đại hội XIII

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KINH TẾ - CHÍNH TRỊ
Tiếp tục thoái vốn nhà nước tại DN theo Quyết định 908/QĐ-TTg

 
 
VĂN HÓA - XÃ HỘI
Thông cáo báo chí phiên trù bị Đại hội XIII của Đảng

 
 
 
TIN HOẠT ĐỘNG SỞ, BAN, NGÀNH
Skip portletPortlet Menu
Sở Du lịch Nghệ An trao quà giúp đỡ người nghèo đón Tết Tân Sửu năm 2021

 
 
TIN HOẠT ĐỘNG HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ
Skip portletPortlet Menu
Hưng Nguyên tổng kết công tác tuyên giáo, tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên năm 2020 triển khai nhiệm vụ năm 2021

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Thông tin quảng bá
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
Giới thiệu
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
Skip portletPortlet Menu
 
Văn bản được gửi qua mạng giữa các đơn vị
Skip portletPortlet Menu
 
 
Dân hỏi - CQCN trả lời
Skip portletPortlet Menu
Những điểm nổi bật của Nghị định 137/CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo

Xem tiếp...

 
 
Danh mục
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
...
 
 
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An