Skip portletPortlet Menu
Thông tin - liên hệThông tin liên hệ chi tiết:
Cổng thông tin điện tử Nghệ An - Số 6 - Trần Huy Liệu - TP. Vinh
Điện thoại: (038) 3 557 565
E-mail: admin@nghean.gov.vn hoặc banbientap@nghean.gov.vn 
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
Hiện nay, HĐND tỉnh và UBND tỉnh đang xây dựng một số Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật. Cổng TTĐT tỉnh Nghệ An xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong tỉnh. Mọi góp ý xin gửi về địa chỉ email: duthaovanban@nghean.gov.vn
Mời bạn đọc nhấn vào các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để tham gia góp ý.

 Dự thảo danh sách cá nhân đề nghị xét tặng " Nghệ nhân nhân dân", " Nghệ nhân ưu tú" lần thứ Hai - năm 2018 tỉnh Nghệ An
Dự thảo danh sách cá nhân đề nghị xét tặng " Nghệ nhân nhân dân", " Nghệ nhân ưu tú" lần thứ Hai - năm 2018 tỉnh Nghệ An
 Dự thảo Quyết định Ban hành quy định về đấu giá sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Dự thảo Quyết định Ban hành quy định về đấu giá sử dụng đất để giao đất có thu tiền  sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An xem tại đây

 Dự thảo Quyết định ban hành quy định đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An xem tại đây


 

 Dự thảo Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An
Dự thảo Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An
 Dự thảo Nghị quyết Thông qua Đề án triển khai Chương trình Sữa học đường trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2018 - 2020

Dự thảo Nghị quyết Thông qua Đề án triển khai Chương trình Sữa học đường trên địa bàn  tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2018 - 2020

 Dự thảo Quyết định về quy định mức chi bồi thường đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo...
Dự thảo Quyết định về quy định mức chi bồi thường đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Nghệ An
 Tờ trình Dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi của các cuộc điều tra thống kê do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định

Tờ trình Dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi của các cuộc điều tra thống kê do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định xem tại đây

 Dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi của các cuộc điều tra thống kê do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định xem tại đây

Phụ lục nội dung, mức chi của các cuộc điều tra thống kê do chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An quyết định xem tại đây Dự thảo Tờ trình về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bình tuyển công nhận cây mẹ (cây trội), vườn đầu dòng, rừng giống...
Dự thảo Tờ trình về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bình tuyển công nhận cây mẹ (cây trội), vườn đầu dòng, rừng giống (rừng giống trồng, rừng giống chuyển hóa) trên địa bàn tỉnh Nghệ An
 Dự thảo Quyết định thay thế quyết định số 37/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý thuốc Bảo vệ thực vật...
Dự thảo Quyết định thay thế quyết định số 37/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý thuốc Bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh Nghệ An
 Dự thảo quyết định sửa đổi số thứ tự 55 phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyêt định số 70/2016/QĐ-UBND ngày 6/12/2016
Dự thảo quyết định sửa đổi số thứ tự 55 phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyêt định số 70/2016/QĐ-UBND ngày 6/12/2016 của UBND tỉnh Nghệ An quy định về tuyến đường, thời gian hạn lưu thông của các phương tiện tham gia trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
 Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định xếp loại thi đua hàng năm đối với các cơ quan Đảng, UBMT Tổ quốc...
Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định xếp loại thi đua hàng năm đối với các cơ quan Đảng, UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đoàn thể cấp tỉnh; các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các huyện, thành phố, thị xã và các trường Đại học, cao đẳng đóng trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 59/2013-QĐ/UBND ngày 12/11/2013 và Quyết định số 66/2015-QĐ-UBND ngày 4/11/2015 của UBND tỉnh Nghệ An
 Dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh Nghệ An
 Dự thảo quyết định ban hành Quy định xử lý trách nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với tập thể, cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, giải tỏa...
Dự thảo Quyết định ban hành Quy định xử lý trách nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với tập thể, cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, giải tỏa lấn chiếm, chống tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An
 Dự thảo Ban hành quy định về nội dung chi, mức chi có tính chất đặc thù bảo đảm thực hiện chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Dự thảo Nghị quyết Ban hành quy định về nội dung chi, mức chi có tính chất đặc thù  bảo đảm thực hiện chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An
 Dự thảo Quy định về nội dung chi và mức chi kinh phí bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội củaUBMT TQ Việt Nam và các tổ chức CT-XH trên địa bàn tỉnh...

Dự thảo Nghị quyết quy định về nội dung chi và mức chi kinh phí bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy Ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 Tờ trình Dự thảo Quyết định bổ sung Điều 9 Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách....
Tờ trình Dự thảo Quyết định bổ sung Điều 9 Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Nghệ An năm 2017, ổn định đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 77/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh Nghệ An
 Dự thảo ban hành quy chế công tác thi đua khen thưởng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công tác quân sự địa phương và phong trào....
Dự thảo ban hành quy chế "công tác thi đua khen thưởng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công tác quân sự địa phương và phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới Quốc gia trên địa bàn tỉnh Nghệ An"
 Dự thảo Quyết định ban hành quy định về xây dựng, lắp đặt các phương tiện tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Dự thảo Quyết định ban hành quy định về xây dựng, lắp đặt các phương tiện tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Nghệ An
 Lấy ý kiến góp ý dự thảo nghị quyết Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế
 Lấy ý kiến góp ý dự thảo nghị quyết Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An xem tại đây
 Dự thảo Nghị quyết về một số chính sách hỗ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Dự thảo Nghị quyết về một số chính sách hỗ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An
 Dự thảo ban hành Quy định xét, cho phép và quản lý việc sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC (thẻ ABTC) thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An
 Dự thảo ban hành Quy định xét, cho phép và quản lý việc sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC (thẻ ABTC) thuộc thẩm quyền  của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An
 
<<   <  1  2  3  4  5  >  >>