Ngày 23 tháng 10 năm 2020
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
NỘI DUNG HỎI ĐÁP
Câu hỏi:

Xin hỏi, mức phạt tiền đối với tổ chức, cá nhân có hành vi đầu tư, mua sắm tài sản vượt tiêu chuẩn, định mức do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định?

Theo Khoản 3, Điều 6, Nghị định s63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước (có hiệu lực từ ngày 01/09/2019) quy định các mức phạt tiền đối với hành vi đầu tư, mua sắm tài sản vượt tiêu chuẩn, định mức do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định theo các mức phạt sau:

- Từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng trong trường hợp đầu tư, mua sắm tài sản có giá trị vượt dưới 50.000.000 đồng/01 đơn vị tài sản;

- Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng trong trường hợp đầu tư, mua sắm tài sản có giá trị vượt từ 50.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng/01 đơn vị tài sản;

- Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng trong trường hợp đầu tư, mua sắm tài sản có giá trị vượt từ 100.000.000 đồng/01 đơn vị tài sản trở lên.

Ngoài các mức phạt tiền trên, tổ chức, cá nhân nào vi phạm hành vi này buộc phải nộp lại số tiền tương ứng với giá trị tài sản đầu tư, mua sắm vượt tiêu chuẩn, định mức.


Câu hỏi:

Xin hỏi, Nhà nước quy định mức phạt tiền đối với tổ chức, cá nhân có hành vi thực hiện đầu tư, mua sắm tài sản khi không có quyết định của cơ quan hoặc người có thẩm quyền?

Theo Khoản 1, Điều 6, Nghị định s63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước (có hiệu lực từ ngày 01/09/2019) quy định các mức phạt tiền đối với tổ chức, cá nhân có hành vi thực hiện đầu tư, mua sắm tài sản khi không có quyết định của cơ quan hoặc người có thẩm quyền như sau:

- Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng trong trường hợp đầu tư, mua sắm tài sản là máy móc, thiết bị, tài sản khác (trừ trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô) có tổng giá trị một lần mua dưới 100.000.000 đồng;

- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng trong trường hợp đầu tư, mua sắm tài sản là máy móc, thiết bị, tài sản khác (trừ trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô) có tổng giá trị một lần mua từ 100.000.000 đồng trở lên;

- Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng trong trường hợp đầu tư, mua sắm tài sản là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô.


Câu hỏi: Xin hỏi, Nhà nước quy định biện pháp khắc phục hậu quả khi tổ chức, cá nhân vi phạm trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công?

Theo Khoản 3 Điều 4, Nghị định s63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước (có hiệu lực từ ngày 01/09/2019) thì tùy theo hành vi, tính chất, mức độ vi phạm mà tổ chức, cá nhân vi phạm bị áp dụng một hoặc một số biện pháp khắc phục hậu quả như:

- Buộc nộp lại số tiền tương ứng với giá trị tài sản;

- Buộc nộp lại số tiền do thực hiện hành vi vi phạm hành chính gây ra;

- Buộc hoàn trả lại tài sản, trường hợp tài sản đã bị thay đổi do hành vi vi phạm hành chính gây ra thì phải khôi phục lại tình trạng ban đầu của tài sản; trường hợp không khôi phục lại được tình trạng ban đầu của tài sản thì phải trả bằng tiền hoặc trả bằng tài sản khác có công năng và giá trị sử dụng tương đương với tài sản ban đầu;

- Buộc phá dỡ công trình đã xây dựng trên phần diện tích lấn chiếm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp;

- Buộc hủy các báo cáo kê khai bị khai man, giả mạo đối với hành vi vi phạm quy định trong việc đăng nhập, sử dụng số liệu về tài sản công;

- Buộc điều chỉnh, bổ sung số liệu, thông tin, báo cáo kê khai bổ sung về tài sản công.


Câu hỏi: Ông Nguyễn Văn Minh (Diễn Hải, Diễn Châu) hỏi: Xin hỏi dùng điện để khai thác thủy sản bị xử phạt như thế nào?
Tại Điều 28, Nghị định 42/2019/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 16/5/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 05/7/2019 quy định mức xử phạt đối với hành vi sử dụng điện để khai thác thủy sản như sau:

- Dùng công cụ kích điện để khai thác thủy sản, đối với trường hợp không sử dụng tàu cá: Phạt từ 03 - 05 triệu đồng

- Dùng kích điện hoặc dùng trực tiếp dòng điện từ máy phát điện trên tàu cá để khai thác thủy sản: Phạt từ 15 - 20 triệu đồng nếu tàu cá có chiều dài lớn nhất  dưới 12m; Từ 20 - 30 triệu đồng nếu tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 - 15m và từ 30 - 40 triệu đồng nếu tàu cá từ có chiều dài lớn nhất 15m trở lên.

- Dùng điện lưới để khai thác thủy sản mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự: Phạt từ 40 - 50 triệu đồng.

Ngoài phạt tiền, người có hành vi dùng điện để khai thác thủy sản còn có thể bị tịch thu công cụ kích điện, máy phát điện và ngư cụ; Tước quyền sử dụng Giấy phép khai thác thủy sản từ 03 - 06 tháng.../.

Câu hỏi: Ông Nguyễn Hải Nam (Quỳnh Lưu) hỏi: Xin hỏi tàu cá vi phạm quy định về Giấy phép khai thác thủy sản bị xử phạt như thế nào?
Tại Điều 23, Nghị định 42/2019/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 16/5/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 05/7/2019 quy định mức xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về Giấy phép khai thác thủy sản như sau:

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng tịch thu thủy sản đã khai thác được đối với một trong các hành vi vi phạm sau:

a) Sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 06 mét đến dưới 12 mét khai thác thủy sản trong vùng biển Việt Nam không có Giấy phép khai thác thủy sản hoặc Giấy phép khai thác thủy sản đã hết hạn;

b) Sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 15 mét khai thác thủy sản không đúng nghề ghi trong Giấy phép khai thác thủy sản.

2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng tịch thu thủy sản đã khai thác được đối với một trong các hành vi vi phạm sau:

a) Sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét khai thác thủy sản trong vùng biển Việt Nam không có Giấy phép khai thác thủy sản hoặc Giấy phép khai thác thủy sản đã hết hạn;

b) Sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên khai thác thủy sản không đúng nghề ghi trong Giấy phép khai thác thủy sản.

3. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng và tịch thu thủy sản đã khai thác được đối với trường hợp tái phạm một trong các hành vi vi phạm sau:

a) Sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét khai thác thủy sản trong vùng biển Việt Nam không có Giấy phép khai thác thủy sản hoặc Giấy phép khai thác thủy sản đã hết hạn trong trường hợp tái phạm;

b) Sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên khai thác thủy sản không đúng nghề ghi trong Giấy phép khai thác thủy sản trong trường hợp tái phạm.

Ngoài các hình phạt tiền trên, đối với hành vi vi phạm tại điểm b khoản 1, khoản 2 và khoản 3 sẽ phải chịu hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu ngư cụ; đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 và khoản 3 sẽ bị tước quyền sử dụng văn bằng, chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá từ 06 tháng đến 12 tháng./.


Câu hỏi: Xin hỏi đối với hành vi vi phạm quy định về khu vực cấm khai thác thủy sản thì bị xử phạt như thế nào?
Tại Điều 7, Nghị định 42/2019/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 16/5/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 05/7/2019 quy định mức xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về khu vực cấm khai thác thủy sản như sau:

1. Khai thác thủy sản trong khu vực cấm khai thác hoặc khu vực cấm khai thác có thời hạn mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự bị xử phạt như sau:

a) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 12 mét để khai thác thủy sản hoặc khai thác thủy sản mà không sử dụng tàu cá;

b) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét để khai thác thủy sản;

c) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét đến dưới 24 mét để khai thác thủy sản;

d) Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24 mét trở lên để khai thác thủy sản.

2. Đối với hành vi sử dụng tàu cá làm nghề lưới kéo, nghề và ngư cụ kết hợp ánh sáng (trừ nghề câu tay mực) vi phạm các quy định trên thì phạt tin gấp hai ln mức phạt tin đã được quy định tại khoản 1 Điều này.

Ngoài các hình phạt trên, đối tượng có hành vi vi phạm quy định về khu vực cấm khai thác thủy sản còn bị tịch thu ngư cụ khai thác thủy sản; buộc thả thủy sản còn sống trở lại môi trường sống của chúng và buộc chuyển giao số thủy sản thuộc Nhóm I của Danh mục loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm đã chết cho cơ quan có thẩm quyền để xử lý./.

Câu hỏi: Xin hỏi đối với hành vi vi phạm quy định về tàng trữ, sử dụng chất cấm, hóa chất cấm, chất độc để khai thác thủy sản thì bị xử phạt như thế nào?
Tại Điều 29, Nghị định 42/2019/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 16/5/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 05/7/2019 quy định mức xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về tàng trữ, sử dụng chất cấm, hóa chất cấm, chất độc để khai thác thủy sản như sau:

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi tàng trữ chất cấm, hóa chất cấm, chất độc trên tàu cá.

2. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng và buộc khôi phục tình trạng ban đầu đối với hành vi sử dụng chất cấm, hóa chất cấm, chất độc, hóa chất khác đkhai thác thủy sản mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ngoài các hình phạt trên, người có hành vi tàng trữ, sử dụng chất cấm, hóa chất cấm, chất độc để khai thác thủy sản còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép khai thác thủy sản từ 03 tháng đến 06 tháng đối với trường hợp có Giấy phép khai thác thủy sản; tịch thu chất cấm, hóa chất, hóa chất cấm, chất độc và thủy sản khai thác./.


 

Câu hỏi: Xin hỏi đối với hành vi sử dụng ngư cụ làm cản trở hoặc gây thiệt hại cho tổ chức, cá nhân đang khai thác thủy sản hp pháp thì bị xử phạt như thế nào?
Tại Điều 27, Nghị định 42/2019/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 16/5/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 05/7/2019 quy định mức xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về ngư cụ khai thác thủy sản như sau:

1. Đối với hành vi vứt bỏ trái phép ngư cụ xuống vùng nước tự nhiên thì phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.

2. Đối với hành vi không đánh dấu ngư cụ hoặc đánh dấu ngư cụ không đúng quy định thi bị phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

3. Đối với hành vi sử dụng ngư cụ làm cản trở hoặc gây thiệt hại cho tổ chức, cá nhân đang khai thác thủy sản hp pháp hoặc thả neo tại nơi có ngư cụ của tổ chức, cá nhân đang khai thác thủy sản hp pháp, trừ trường hợp bất khả kháng thì bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

4. Đối với hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng và tịch thu ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản.

5. Đối với hành vi sử dụng ngư cụ cấm để khai thác thủy sản mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự: Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng; tịch thu ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản và tước quyền sử dụng Giấy phép khai thác thủy sản từ 03 tháng đến 06 tháng.

Như vậy, đối với hành vi sử dụng ngư cụ làm cản trở hoặc gây thiệt hại cho tổ chức, cá nhân đang khai thác thủy sản hp pháp, trừ trường hợp bất khả kháng thì bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng./.


Câu hỏi: Xin hỏi trường hợp tổ chức, cá nhân nước ngoài vi phạm quy định về hoạt động thủy sản trong vùng biển Việt Nam thì bị xử phạt như thế nào?
Tại Điều 26, Nghị định 42/2019/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 16/5/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 05/7/2019 quy định mức xử phạt đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài vi phạm quy định về hoạt động thủy sản trong vùng biển Việt Nam như sau:

1. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng và tước quyền sử dụng Giấy phép hoạt động thủy sản từ 03 tháng đến 06 tháng đối với một trong các hành vi vi phạm sau:

a) Không thông báo cho cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam trước khi đưa tàu vào vùng biển Việt Nam theo quy định;

b) Cập không đúng cảng được ghi trong Giấy phép hoạt động thủy sản, trừ trường hợp bất khả kháng;

c) Không mang đầy đủ giấy tờ theo quy định của pháp luật Việt Nam;

d) Không có hoặc không ghi hoặc ghi không đầy đủ hoặc không nộp: nhật ký khai thác thủy sản, nhật ký thu mua chuyển tải thủy sản hoặc không thực hiện chế độ báo cáo theo quy định;

đ) Không tiếp nhận giám sát viên hoặc trả giám sát viên không đúng địa điểm hoặc không bảo đảm điều kiện làm việc, sinh hoạt cho giám sát viên theo quy định của pháp luật Việt Nam.

2. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng và tước quyền sử dụng Giấy phép hoạt động thủy sản từ 06 tháng đến 12 tháng đối với một trong các hành vi hoạt động không đúng vùng, nghề, lĩnh vực hoạt động ghi trong giấy phép hoạt động thủy sản.

3. Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng và tước quyền sử dụng Giấy phép hoạt động thủy sản từ 06 tháng đến 12 tháng trong trường hợp tái phạm đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này./.

Câu hỏi: Xin hỏi trường hợp vi phạm quy định về nhật ký, báo cáo khai thác thủy sản, nhật ký thu mua chuyển tải thủy sản  thì bị xử phạt như thế nào?
Tại Điều 25, Nghị định 42/2019/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 16/5/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 05/7/2019 quy định mức xử phạt đối với hành vi quy định về nhật ký, báo cáo khai thác thủy sản, nhật ký thu mua chuyển tải thủy sản như sau:

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: Không nộp báo cáo khai thác thủy sản đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 06 mét đến dưới 12 mét theo quy định; Ghi không đúng hoặc ghi không đầy đủ nhật ký khai thác thủy sản, nhật ký thu mua chuyển tải thủy sản đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 24 mét theo quy định.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi không có, không ghi, không nộp nhật ký khai thác thủy sản, nhật ký thu mua chuyển tải thủy sản đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 24 mét theo quy định.

3. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi không ghi nhật ký khai thác thủy sản, nhật ký thu mua chuyển tải thủy sản đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét đến dưới 24 mét theo quy định, trong trường hợp tái phạm; đồng thời tước quyền sử dụng Giấy phép khai thác thủy sản, văn bằng, chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá từ 01 tháng đến 03 tháng./.


|<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An