Ngày 31 tháng 10 năm 2020
 
 
 
 
Câu hỏi: Xin hỏi, đối với người tham gia thường trực chống dịch Covid-19 đến 24/24 giờ và lực lượng quân đội, công an thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở cách ly y tế tập trung có được hưởng chế độ hỗ trợ gì không?
Nghị quyết số 37/NQ-CP của Chính phủ ngày 29/3/2020 quy định về một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19, chế độ này chỉ được thực hiện trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19.

Tại khoản 5, 6 Điều 1 Nghị quyết số 37/NQ-CP của Chính phủ ngày 29/3/2020 quy định chế độ đối với người tham gia thường trực chống dịch 24/24 giờ trong thời gian có dịch COVID-19 như sau:

- Mức phụ cấp thường trực chống dịch 24/24 giờ là 130.000 đồng/ngày, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ.

- Người lao động tham gia thường trực chống dịch 24/24 giờ được hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/phiên trực.

- Cán bộ y tế, quân đội, công an thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở cách ly y tế tập trung (không áp dụng đối với hình thức cách ly tại nhà, nơi lưu trú, khách sạn, resort, doanh nghiệp); người tham gia thực hiện nhiệm vụ phân luồng, làm thủ tục cho người nhập cảnh; người bảo vệ khu vực cách ly tại các địa bàn dân cư theo chỉ định của cơ quan quản lý nhà nước; cán bộ y tế thường trực 24/24 giờ tại cơ sở điều trị cách ly y tế để chăm sóc, điều trị người mắc, nghi mắc COVID-19 được hỗ trợ tiền ăn là 80.000 đồng/ngày./.

 

Câu hỏi: Xin hỏi, đối với cộng tác viên, tình nguyện viên tham tham gia chống dịch trong thời gian có dịch COVID-19 được hưởng chế độ bồi dưỡng như thế nào?
Nghị quyết số 37/NQ-CP của Chính phủ ngày 29/3/2020 quy định về một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19, chế độ này chỉ được thực hiện trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19.

Tại khoản 7 Điều 1 Nghị quyết số 37/NQ-CP của Chính phủ ngày 29/3/2020 quy định chế độ bồi dưỡng đối với cộng tác viên, tình nguyện viên tham tham gia chống dịch trong thời gian có dịch COVID-19 như sau:

a) Mức 130.000 đồng/ngày đối với cộng tác viên, tình nguyện viên trực tiếp hoặc phối hợp tham gia các hoạt động chống dịch.

b) Mức 80.000 đồng/ngày đối với cộng tác viên, tình nguyện viên trực tiếp tuyên truyền, vận động nhân dân, phát tờ rơi hoặc tham gia diễn tập./.

Câu hỏi: Xin hỏi, cán bộ y tế, người lao động tham gia phòng, chống dịch Covid-19 được hưởng chế độ phụ cấp chống dịch như thế nào?
Nghị quyết số 37/NQ-CP của Chính phủ ngày 29/3/2020 quy định về một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19, chế độ này chỉ được thực hiện trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19.

Tại khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 37/NQ-CP của Chính phủ ngày 29/3/2020 quy định chế độ phụ cấp chống dịch cho cán bộ y tế, người lao động tham gia phòng, chống dịch như sau:

- Chế độ phụ cấp chống dịch mức 300.000 đồng/ngày, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, đối với:  Người đi giám sát, điều tra, xác minh dịch; Người trực tiếp khám, chẩn đoán, điều trị người mắc bệnh dịch tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

- Chế độ phụ cấp chống dịch mức 200.000 đồng/ngày, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, đối với: Người vận chuyển người bệnh, bệnh phẩm; bảo quản tử thi người bệnh; người giặt đồ vải, quần áo bác sĩ, bệnh nhân; thu gom vỏ chai, lọ, hộp hóa chất; bảo vệ khu điều trị cách ly; vệ sinh, tẩy uế, diệt tác nhân gây bệnh trong khu cách ly tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Cán bộ y tế thực hiện giám sát dịch tễ, theo dõi y tế tại cơ sở cách ly y tế tại nhà và cơ sở cách ly y tế theo chỉ định của cơ quan quản lý nhà nước.

- Chế độ phụ cấp chống dịch mức 150.000 đồng/ngày, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, đối với: Người thực hiện nhiệm vụ (không phải là chuyên môn y tế) tại cơ sở cách ly tập trung (không áp dụng đối với hình thức cách ly tại nhà, nơi lưu trú, khách sạn, resort, doanh nghiệp); Người tham gia cưỡng chế cách ly y tế đối với trường hợp phải áp dụng biện pháp cách ly nhưng không chấp hành biện pháp cách ly y tế. Người phiên dịch, đội cấp cứu 115, kíp vận chuyển người bị cách ly./.

Câu hỏi: Xin hỏi, người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung trong phòng, chống dịch Covid-19 nếu mắc các bệnh khác phải khám, điều trị thì việc chi trả chi phí khám, chữa bệnh như thế nào?

Nghị quyết số 37/NQ-CP của Chính phủ ngày 29/3/2020 quy định về một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19, chế độ này chỉ được thực hiện trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19.

Tại khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 37/NQ-CP của Chính phủ ngày 29/3/2020 quy định việc chi trả chi phí khám, chữa bệnh khác đối với trường hợp đang trong thời gian cách ly y tế tập trung mà mắc các bệnh khác phải khám, điều trị như sau:

- Đối với người có thẻ bảo hiểm y tế, Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán phần chi phí khám, điều trị trong phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế như trường hợp đi khám, chữa bệnh đúng tuyến. Ngân sách nhà nước chi trả phần chi phí đồng chi trả của người bệnh và các chi phí ngoài phạm vi hưởng bảo hiểm y tế.

- Đối với người không có thẻ bảo hiểm y tế: người Việt Nam thì do ngân sách nhà nước chi trả; người nước ngoài tự chi trả chi phí khám, điều trị./.

Câu hỏi: Xin hỏi, người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế trong phòng, chống dịch Covid-19 sẽ được hỗ trợ tiền ăn như thế nào và được cung cấp thêm những vật dụng sinh hoạt gì?
Nghị quyết số 37/NQ-CP của Chính phủ ngày 29/3/2020 quy định về một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19, chế độ này chỉ được thực hiện trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19.

Tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 37/NQ-CP của Chính phủ ngày 29/3/2020 quy định, Nhà nước hỗ trợ tiền ăn của người Việt Nam, người nước ngoài đang bị áp dụng biện pháp cách ly y tế tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc tại cơ sở, địa điểm khác (không áp dụng đối với hình thức cách ly tại nhà, nơi lưu trú, khách sạn, resort, doanh nghiệp) với mức 80.000 đồng/ngày trong thời gian cách ly y tế từ ngày ngày 29/3/2020.

Đối với địa phương đang hỗ trợ tiền ăn cho người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế khác mức 80.000 đồng/ngày trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành thì thanh quyết toán theo số đã chi. Căn cứ khả năng ngân sách của địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được phép quyết định mức hỗ trợ cao hơn.

Căn cứ tình hình thực tế và khả năng ngân sách của địa phương có thể tiếp tục thực hiện theo mức hỗ trợ đã được ban hành hoặc điều chỉnh theo mức 80.000 đồng/ngày.

Cơ quan, đơn vị được giao thực hiện cách ly y tế có trách nhiệm cung cấp bữa ăn cho người bị cách ly y tế bảo đảm kịp thời, thuận lợi. Trường hợp người bị cách ly y tế có yêu cầu bữa ăn theo nhu cầu (nếu có), thì phải tự chi trả phần chi phí tăng thêm. Việc yêu cầu cung cấp bữa ăn riêng của người bị cách ly phải phù hợp với điều kiện của cơ sở thực hiện cách ly y tế.

Ngoài được hỗ trợ 80.000 đồng tiền ăn/ngày, từ ngày 29/3/2020, người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế còn được cấp không thu tiền: Nước uống, khăn mặt, khẩu trang, nước dung dịch rửa tay, dung dịch sát khuẩn miệng, bàn chải đánh răng, xà phòng tắm gội và các vật dụng thiết yếu, các chi phí khác phục vụ nhu cầu sinh hoạt trong những ngày cách ly y tế với tổng chi phí là 40.000 đồng/ngày./.

Câu hỏi:

Xin hỏi, những bác sĩ phải đáp ứng những điều kiện gì để trở thành bác sĩ gia đình?

Theo Điều 4 tại Thông tư số 21/2019/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 21/8/2019 hướng dẫn thí điểm về hoạt động y học gia đình, có hiệu lực từ ngày 15/10/2019 quy định các điều kiện để trở thành bác sĩ gia đình:

1. Người đã được cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh và đã thực hiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình trước ngày Thông tư 21/2019/TT-BYT của Bộ Y tế có hiệu lực (trước ngày 15/10/2019) thì tiếp tục được hoạt động và có trách nhiệm tham gia đào tạo lại, đào tạo liên tục để cập nhật kiến thức về y học gia đình tối thiểu 03 tháng.

2. Bác sĩ đa khoa, bác sĩ chuyên khoa hệ lâm sàng đã được cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh được khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình ngay sau khi đáp ứng một trong các trường hợp sau đây:

a) Có một trong các văn bằng bác sĩ nội trú, chuyên khoa I, chuyên khoa II, thạc sĩ, tiến sĩ về chuyên ngành y học gia đình;

b) Có giấy chứng nhận đã được đào tạo, bồi dưỡng về y học gia đình tối thiểu 03 tháng;

c) Có giấy chứng nhận theo học từng đợt học có các nội dung ghi trong giấy xác nhận hoặc tín chỉ hoặc chương trình đào tạo, bồi dưỡng về y học gia đình với tổng thời gian tối thiểu 3 tháng.

3. Bác sĩ y học dự phòng đã được cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trước và sau ngày Thông tư 21 có hiệu lực, có giấy chứng nhận đào tạo, bồi dưỡng về y học gia đình tối thiểu 03 tháng được tham gia khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình tại trạm y tế xã, phường, thị trấn./.


Câu hỏi:

Xin hỏi, bác sĩ gia đình phải thực hiện những nhiệm vụ ?

Theo Điều 3 tại Thông tư số 21/2019/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 21/8/2019 hướng dẫn thí điểm về hoạt động y học gia đình, có hiệu lực từ ngày 15/10/2019 quy định các bác sĩ gia đình thực hiện những nhiệm vụ sau:

a) Quản lý sức khỏe cộng đồng:

- Lập hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân theo Quyết định số 831/QĐ-BYT của Bộ Y tế ban hành mẫu hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân phục vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu;

- Quản lý, chăm sóc sức khỏe theo nguyên lý y học gia đình cho cá nhân, hộ gia đình theo phân công của Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

b) Tư vấn nâng cao sức khỏe và phòng bệnh:

- Tư vấn về dinh dưỡng, hoạt động thể lực, phòng chống tác hại của thuốc lá, rượu bia và các yếu tố nguy cơ khác đối với sức khỏe, tư vấn về khám bệnh, chữa bệnh cho cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng;

- Truyền thông, giáo dục sức khỏe, nâng cao nhận thức của người dân về phòng bệnh tích cực và chủ động, phòng ngừa các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe;

- Hướng dẫn vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm;

- Tham gia giám sát, phát hiện sớm, phòng chống dịch bệnh trong cộng đồng;

- Tiêm chủng;

- Phòng chống các bệnh không lây nhiễm: ung thư, tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản.

c) Thực hiện các chương trình, hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng, phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng, chăm sóc giảm nhẹ, chăm sóc cuối đời; các chương trình mục tiêu y tế dân số, chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em, người cao tuổi, dân số - kế hoạch hóa gia đình, kết hợp Y học cổ truyền với Y học hiện đại.

d) Khám bệnh, chữa bệnh:

- Sơ cứu, cấp cứu;

- Khám sàng lọc, phát hiện sớm bệnh tật, đặc biệt các bệnh dịch;

- Bệnh mạn tính, bệnh không lây nhiễm;

- Chăm sóc, khám bệnh, chữa bệnh tại nhà đối với người bệnh theo danh mục quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này;

- Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật trong:

+ Các gói dịch vụ y tế cơ bản quy định tại Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế;

+ Danh mục kỹ thuật của tuyến 3, tuyến 4 quy định tại Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế về phân tuyến chuyên môn kỹ thuật, danh mục kỹ thuật;

+ Các kỹ thuật chuyên môn khác, ở tuyến cao hơn khi đủ điều kiện theo quy định.

Phạm vi hoạt động chuyên môn tối đa của cơ sở y học gia đình, bác sĩ gia đình bao gồm các dịch vụ, kỹ thuật quy định tại điểm này. Căn cứ điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực thực tế (chứng chỉ hành nghề, văn bằng chuyên môn, giấy chứng nhận đào tạo về y học gia đình của người hành nghề) của từng cơ sở y học gia đình, Bộ Y tế, Sở Y tế xác định phạm vi hoạt động chuyên môn, danh mục kỹ thuật phù hợp đối với từng cơ sở y học gia đình, phạm vi hoạt động chuyên môn của bác sĩ gia đình thuộc thẩm quyền quản lý.

đ) Chuyển người bệnh lên tuyến trên theo yêu cầu chuyên môn phù hợp; tiếp nhận người bệnh đã được điều trị ổn định từ tuyến trên chuyển về để tiếp tục điều trị theo quy định;

e) Tham gia nghiên cứu khoa học, đào tạo, chuyển giao kỹ thuật về y học gia đình; là cơ sở thực hành trong đào tạo chuyên ngành y học gia đình theo quy định của pháp luật.

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp có thẩm quyền quy định./.


Câu hỏi: Xin hỏi, việc kết hợp quân dân y trong điều tra, giám sát, can thiệp về phòng, chống dịch bệnh được quy định như thế nào?

Theo Điều 5 Nghị định số 118/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ (có hiệu lực thi hành từ ngày 30/10/2018) về công tác kết hợp quân dân y quy định việc kết hợp điều tra, giám sát, can thiệp trong phòng, chống dịch bệnh như sau:

1. Tổ chức điều tra dịch tễ, giám sát tình hình dịch.

2. Thực hiện các biện pháp vệ sinh môi trường, quản lý chất thải sinh học, chất thải y tế và thực hiện các biện pháp khử trùng, tiêu diệt mầm bệnh và các trung gian truyền bệnh tại địa phương, đơn vị.

3. Thực hiện công tác tiêm chủng mở rộng cho nhân dân và bộ đội.

4. Triển khai thực hiện các biện pháp cách ly y tế khi cần thiết.

5. Tổ chức huấn luyện, diễn tập các phương án phòng, chống dịch bệnh sát với tình hình thực tế tại địa phương.

6. Kết hợp trong việc tổ chức thu dung, điều trị người mắc bệnh truyền nhiễm khi có dịch bệnh xảy ra.

7. Thực hiện đào tạo, đào tạo liên tục về chuyên môn kỹ thuật trong điều tra dịch tễ học, giám sát, chẩn đoán và xử lý, điều trị các bệnh truyền nhiễm có thể lây thành dịch.

8. Nghiên cứu các mầm bệnh truyền nhiễm có nguy cơ phát sinh thành dịch ở người, đường lây truyền, các vật trung gian truyền bệnh và phát triển các kỹ thuật giám sát, xác định mầm bệnh gây dịch.

Câu hỏi:

Xin hỏi, người làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quân dân y được hưởng những chế độ chính sách gì?

Theo Điều 8 Nghị định số 118/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ (có hiệu lực thi hành từ ngày 30/10/2018) về công tác kết hợp quân dân y quy định chế độ chính sách đối với người làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quân dân y như sau:

1. Người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh thuộc đơn vị quân đội được cấp có thẩm quyền biệt phái sang làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quân dân y do ngành y tế quản lý:

a) Chịu sự chỉ đạo toàn diện của người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quân dân y trong thời gian được biệt phái sang làm việc tại cơ sở này;

b) Được hưởng mọi chế độ, chính sách về khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật.

2. Người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh thuộc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh dân y được cấp có thẩm quyền biệt phái sang làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quân dân y do quân đội quản lý:

a) Chịu sự chỉ đạo toàn diện của người đứng đầu cơ sở trong thời gian được biệt phái sang làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quân dân y;

b) Được hưởng mọi chế độ, chính sách về khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật.

3. Người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quân dân y thực hiện việc quản lý, sử dụng người lao động làm việc tại cơ sở quân dân y theo quy định của Nghị định này và pháp luật có liên quan./.
Câu hỏi: Xin hỏi, các nội dung kết hợp quân dân y trong khám bệnh, chữa bệnh và thực hiện các chương trình y tế được quy định như thế nào?

Theo Điều 6 Nghị định số 118/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ (có hiệu lực thi hành từ ngày 30/10/2018) quy định về công tác kết hợp quân dân y thì nội dung kết hợp quân dân y trong khám bệnh, chữa bệnh và thực hiện các chương trình y tế gồm:

1. Tổ chức thu dung, khám bệnh, điều trị cho nhân dân và lực lượng vũ trang tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

2. Chuyển giao kỹ thuật, đào tạo, đào tạo liên tục về chuyên môn kỹ thuật liên quan đến hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

3. Nghiên cứu về bệnh học và các phương pháp điều trị bệnh.

4. Nghiên cứu phát triển các kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh.

5. Khám bệnh, chữa bệnh cho các đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội.

            6. Tổ chức triển khai các chương trình y tế tại địa phương./.

|<   <  1  2  3  4  >  >|