Ngày 21 tháng 11 năm 2018
 
 
DANH MỤC
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu

Trực tuyến:           651
Lượt truy cập thứ:  34427049

 
 
 
(17/05/2018 03:42 PM)

TT

Thời gian

Lãnh đạo UBND tiếp

công dân

Địa điểm

1

Thứ 2, ngày 15/1/2018

Đ/c Huỳnh Thanh Điền – Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Trụ sở số 2A, đường Vương Thúc Mậu, Phường Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An

2

Thứ 4, ngày 21/2/2018

(6/1 âm lịch)

Đ/c Lê Xuân Đại - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Trụ sở số 2A, đường Vương Thúc Mậu, Phường Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An

3

Thứ 5, ngày 15/3/2018

Đ/c Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Trụ sở số 2A, đường Vương Thúc Mậu, Phường Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An

4

Thứ 2, ngày 16/4/2018

Đ/c Lê Minh Thông - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Trụ sở số 2A, đường Vương Thúc Mậu, Phường Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An

5

Thứ 3, ngày 15/5/2018

Đ/c Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Trụ sở số 2A, đường Vương Thúc Mậu, Phường Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An

6

Thứ 6, ngày 15/6/2018

Đ/c Nguyễn Xuân Đường – Chủ tịch UBND tỉnh

Trụ sở số 2A, đường Vương Thúc Mậu, Phường Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An

7

Thứ 2, ngày 16/7/2018

Đ/c Huỳnh Thanh Điền – Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Trụ sở số 2A, đường Vương Thúc Mậu, Phường Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An

8

Thứ 4, ngày 15/8/2018

Đ/c Lê Xuân Đại – Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Trụ sở số 2A, đường Vương Thúc Mậu, Phường Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An

9

Thứ 2, ngày 17/9/2018

Đ/c Lê Ngọc Hoa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Trụ sở số 2A, đường Vương Thúc Mậu, Phường Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An

10

Thứ 2, ngày 15/10/2018

Đ/c Lê Minh Thông - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Trụ sở số 2A, đường Vương Thúc Mậu, Phường Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An

11

Thứ 5, ngày 15/11/2018

Đ/c Thái Thanh Quý- Chủ tịch UBND tỉnh

Trụ sở số 2A, đường Vương Thúc Mậu, Phường Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An

 
<<   <  1  >  >>  
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An