Ngày 24 tháng 1 năm 2021
 
Skip portletPortlet Menu
Danh sách đơn vị
Sở Thông tin và Truyền thông
Sở Ngoại vụ
Sở Y tế
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Sở Tài nguyên Môi trường
Huyện Uỷ - HĐND - UBND Huyện Quỳ Châu
Huyện Uỷ - HĐND - UBND Huyện Đô Lương
Huyện Ủy - HĐND - UBND Huyện Nghĩa Đàn
Huyện Uỷ - HĐND - UBND Huyện Quế Phong
Huyện Uỷ - HĐND - UBND Huyện Diễn Châu
Thành ủy - HĐND - UBND thành phố Vinh
Sở Nội Vụ
Thị ủy - HĐND- UBND thị xã Hoàng Mai
Văn phòng Tỉnh uỷ
Ban tổ chức Tỉnh uỷ
Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ
Sở Du lịch
Hội đồng nhân dân tỉnh
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thường trực Tỉnh uỷ
Ban nội chính Tỉnh ủy
Uỷ ban kiểm tra tỉnh uỷ
Ban dân vận tỉnh uỷ
Sở Công thương
Sở Tư pháp
Sở Văn hoá thể thao
Sở Lao động Thương binh và xã hội
Sở khoa học công nghệ
Sở Giao thông Vận tải
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Kế hoạch và đầu tư
Sở Tài chính
Sở Xây dựng
Huyện Uỷ - HĐND - UBND Huyện Hưng Nguyên
Thành Uỷ - HĐND - UBND Thành phố Vinh
Huyện Uỷ - HĐND - UBND Huyện Anh Sơn
Huyện Uỷ - HĐND - UBND Huyện Yên Thành
Huyện Uỷ - HĐND - UBND Huyện Quỳnh Lưu
Huyện Uỷ - HĐND - UBND Huyện Nghi Lộc
Huyện Uỷ - HĐND - UBND Huyện Nam Đàn
Huyện Uỷ - HĐND - UBND Huyện Kỳ Sơn
Huyện Uỷ - HĐND - UBND Huyện Thanh Chương
Huyện Uỷ - HĐND - UBND Huyện Con Cuông
Huyện Uỷ - HĐND - UBND Huyện Tương Dương
Thị Uỷ - HĐND - UBND Thị Xã Thái Hoà
Huyện Uỷ - HĐND - UBND Huyện Tân Kỳ
Huyện Uỷ - HĐND - UBND Huyện Quỳ Hợp
Thị Ủy - HĐND - UBND Thị Xã Cửa Lò
Danh sách các tổ chức chính trị xã hội
Danh sách các huyện, thành phố, thị xã của tỉnh Nghệ An
Danh sách các sở, ban, ngành của tỉnh Nghệ An
<<   <  1  >  >>