Ngày 24 tháng 1 năm 2021
 

ĐĂNG KÝ CẤP PHÉP XÂY DỰNG

     Điều 20 của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ quy định :

Hồ sơ xin cấp Giấy phép xây dựng gồm:

     1. Đơn xin cấp Giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục IV kèm theo Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009. Trường hợp xin cấp Giấy phép xây dựng tạm có thời hạn thì trong đơn xin cấp Giấy phép xây dựng còn phải có cam kết tự phá dỡ công trình khi Nhà nước thực hiện giải phóng mặt bằng.

     2. Bản sao một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

     3. Bản vẽ thiết kế thể hiện được vị trí mặt bằng, mặt cắt, các mặt đứng chính; mặt bằng móng của công trình; sơ đồ vị trí hoặc tuyến công trình; sơ đồ hệ thống và điểm đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải. Riêng đối với công trình sửa chữa, cải tạo yêu cầu phải có Giấy phép xây dựng thì phải có ảnh chụp hiện trạng công trình.