Ngày 19 tháng 4 năm 2018
 
Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Dân hỏi - CQCN trả lời
Skip portletPortlet Menu
Could not find the specified library component: v2_Menu_videclip_danhoi
 
Thông tin tuyên truyền
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Các dự thảo lấy ý kiến góp ý
Skip portletPortlet Menu

Hiện nay, Các đơn vị Sở, ban, ngành tỉnh Nghệ An đang xây dựng các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật. Căn cứ Luật ban hành văn bản pháp luật, Cổng TTĐT tỉnh Nghệ An xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong tỉnh.
Tên dự thảo Nội dung Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Đơn vị tiếp nhận ý kiến
Dự thảo Nghị quyết Quy định về phân định nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An Tệp tải về 19/04/2018 04/05/2018 Sở Tài nguyên môi trường Nghệ An, mail: thanhnhan.envi@gmail.com
Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá tỉnh Nghệ An Tệp tải về 04/04/2018 04/05/2018 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An, mail: thuysan@nnptnt.nghean.gov.vn
Dự thảo Tờ trình, Quy chế, Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của hệ thống cán bộ công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An Tệp tải về 28/03/2018 28/04/2018 Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An
Dự thảo tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định mức hỗ trợ kinh phí cho các cơ sở giáo dục được công nhận trường đạt tiêu chuẩn Quốc gia từ năm học 2018 - 2019 trên địa bàn tỉnh Nghệ An Tệp tải về 14/03/2018 14/04/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, mail: gddt@nghean.gov.vn
<<   <  1  >  >>  
 
Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý
Skip portletPortlet Menu

Tên dự thảo Nội dung Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Đơn vị tiếp nhận ý kiến
Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung nội dung các số thứ tự 01 và 02 Phụ lục 1 ban hành kèm quyết định số 70/2016/QĐ-UBND ngày 6/12/2016 của UBND tỉnh Nghệ An quy định về tuyến đường, thời gian hạn chế lưu thông của các phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An Tệp tải về 01/03/2018 30/03/2018 Sở Giao thông vận tải Nghệ An, mail: gtvt@nghean.gov.vn
Dự thảo Quyết định về việc ban hành quản lý phân bón trên địa bàn tỉnh Nghệ An Tệp tải về 13/02/2018 13/03/2018 Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An,, mail:nnptnt@nghean.gov.vn
Dự thảo thông báo Kết quả xét tặng danh hiệu “Nghệ sỹ nhân dân”, “Nghệ sỹ ưu tú” lần thứ 9 năm 2018 của tỉnh Nghệ An Tệp tải về 12/02/2018 28/02/2018 Sở văn hóa thể thao Nghệ An, mail: vhttdl@nghean.gov.vn
Dự thảo Tờ trình, Quyết định, Nghị quyết Quy hoạch bảo tồn Đa dạng sinh học tỉnh Nghệ An đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Tệp tải về 12/02/2018 12/03/2018 Sở Tài nguyên môi trường Tỉnh Nghệ An,mail:tnmt@nghean.gov.vn
Dự thảo Quyết định Ban hành quy định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở và đất vườn ao gắn liền với đất ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An Tệp tải về 19/01/2018 16/02/2018 Sở tài nguyên môi trường tỉnh Nghệ An, mail: tnmt@nghean.gov.vn
Dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng nghị quyết về chính sách khen, thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong các kỳ thi (cuộc thi) quốc tế, khu vực quốc tế, quốc gia và cấp tỉnh Tệp tải về 18/01/2018 18/02/2018 Ban Thi đua khen thưởng, Sở nội vụ Nghệ An
Dự thảo Quyết định Ban hành Bộ đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An Tệp tải về 18/01/2018 18/02/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An, địa chỉ mail:yen.dodac@gmail.com
Dự thảo Quyết định ban hành quy định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở và đất vườn ao gắn liền với đất ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An Tệp tải về 12/01/2018 12/02/2018 Sở Tài nguyên & Môi trường Nghệ An, địa chỉ mail liên hệ: lehien.stnmt@gmail.com
Dự thảo Quyết định quy định giá thóc tính thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2018 trên địa bàn tỉnh Nghệ An Tệp tải về 28/12/2017 28/01/2018 Cục Thuế Nghệ An, Đại lộ Lê Nin, TP Vinh, Nghệ An, mail: ntlong.nan@gdt.gov.vn
Dự thảo Nghị quyết bổ sung một số điều của Nghị quyết số 40/2016/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Nghệ An Tệp tải về 22/12/2017 22/01/2018 Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Nghệ An, Số 20, Đ. Trường Thi, Tp. Vinh, Nghệ An ĐT: 0914 180 131
Dự thảo Quyết định Về việc ủy quyền phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất, giá đất cụ thể để giao đất tái định cư và giá đất cụ thể để xác định giá khởi điểm đấu giá QSD đất ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An Tệp tải về 06/12/2017 31/12/2017 Sở Tài nguyên môi trường Nghệ An, mail: tnmt@nghean.gov.vn
Dự thảo Quyết định về việc phân cấp thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng KKT Đông Nam và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh ... Tệp tải về 25/05/2017 25/06/2017 Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam, mail: bqlkktdn@nghean.gov.vn
Danh sách lấy ý kiến phản hồi danh sách nghệ nhân, thợ giỏi Tệp tải về 11/04/2016 11/05/2017 Liên minh HTX, mail: lmhtx@nghean.gov.vn

Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc quy định khoảng cách, địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường...

Tệp tải về 09/11/2016 09/11/2016 Sở Giáo dục đào tạo, mail: gddt@nghean.gov.vn

Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc quy định khoảng cách, địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường...

Tệp tải về 09/11/2016 09/11/2016 Sở Giáo dục đào tạo, mail: gddt@nghean.gov.vn

Dự thảo Nghị quyết quy định một số biện pháp giải tỏa và quản lý hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, hè phố trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2017-2020

Tệp tải về 07/11/2016 07/11/2016 UBND tỉnh, mail: vpubnd@nghean.gov.vn

Dự thảo Nghị quyết quy định một số biện pháp lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2017 - 2022

Tệp tải về 31/10/2016 30/11/2016 Ủy ban nhân dân tỉnh, mail: vpubnd@nghean.gov.vn

Dự thảo Quyết định ban hành Quy định tiêu chí cho bến xe khách thấp hơn bến xe khách loại 6 thuộc các vùng sâu, vùng xa, các khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn của tỉnh Nghệ An


Tệp tải về 28/10/2016 28/11/2016 Giao thông Vận tải, mail: gtvt@nghean.gov.vn
Dự thảo Quyết định Ban hành quy định quản lý, điều hành thực hiện  các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Nghệ An Tệp tải về 30/05/2017 30/06/2017 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Nghệ An, khdt@nghean.gov.vn

Dự thảo Nghị quyết quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Tệp tải về 12/06/2017 12/07/2017 Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An, mail: hdnd@nghean.gov.vn
<<   <  1  2  3  >  >>  
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An