Ngày 25 tháng 11 năm 2017
 
Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Dân hỏi - CQCN trả lời
Skip portletPortlet Menu
Nghệ An đẩy nhanh tiến độ sắp xếp các nông lâm trường ngoài quốc doanh

Xem tiếp...

 
Thông tin tuyên truyền
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Các dự thảo lấy ý kiến góp ý
Skip portletPortlet Menu

Hiện nay, Các đơn vị Sở, ban, ngành tỉnh Nghệ An đang xây dựng các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật. Căn cứ Luật ban hành văn bản pháp luật, Cổng TTĐT tỉnh Nghệ An xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong tỉnh.
Tên dự thảo Nội dung Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Đơn vị tiếp nhận ý kiến
Dự thảo quyết định ban hành Quy chế, gửi nhận, xử lý, lưu trữ văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An Tệp tải về 20/11/2017 20/12/2017 Phòng Công nghệ thông tin, Sở Thông tin & Truyền thông Nghệ An, điện thoại: 0915.38.38.32 mail: hoitm@tttt.nghean.gov.vn
Dự thảo Nghị quyết Quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An Tệp tải về 14/11/2017 14/12/2017 Sở tài chính Nghệ An, mail: phamhonghaistc@gmail.com
Dự thảo ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Nghệ An Tệp tải về 10/11/2017 10/12/2017 Sở Tài chính Nghệ An, mail: tc@nghean.gov.vn
Dự thảo tờ trình về việc ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh "phê duyệt sửa đổi một số nội dung Nghị quyết số 70/2012/NQ-HĐND ngày 13/12/2012 của HĐND tỉnh Nghệ An phê duyệt quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo Nghệ An giai đoạn 2012-2020" Tệp tải về 10/11/2017 10/12/2017 Sở Giáo dục và đào tạo Nghệ An, mail: gddt@nghean.gov.vn
Quy định một số mức chi kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017–2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An Tệp tải về 08/11/2017 08/12/2017 Sở Tài chính Nghệ An, mail: tc@nghean.gov.vn
Dự thảo Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc "phê duyệt sửa đổi một số nội dung tại nghị quyết số 70/2012/NQ-HĐND ngày 13/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo Nghệ An giai đoạn 2012-2020 Tệp tải về 08/11/2017 08/12/2017 Sở Giáo dục và đào tạo Nghệ An, số 67 đường Nguyễn Thị Minh Khai, TP Vinh, Nghệ An
Dự thảo quyết định ban hành giá xây dựng mới của nhà, công trình làm cơ sở xác định BT, HT và TĐC khi nhà nước thu hồi đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Nghệ An Tệp tải về 06/11/2017 06/12/2017 Sở xây dựng Nghệ An, mail: xd@nghean.gov.vn
Dự thảo Quyết định về việc ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Nghệ An Tệp tải về 03/11/2017 03/12/2017 Sở Tài chính Nghệ An, mail: tc@nghean.gov.vn
Dự thảo Nghị quyết Quy định về phí tham quan di tích, danh lam thắng cảnh, bảo tàng và công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Nghệ An Tệp tải về 31/10/2017 30/11/2017 Sở Văn hóa du lịch Nghệ An, mail: vhttdl@nghean.gov.vn
Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định về một số nội dung, trình tự, thủ tục thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An Tệp tải về 30/10/2017 30/11/2017 Sở Kế hoạch đầu tư Nghệ An, mail: khdt@nghean.gov.vn
Dự thảo Nghị quyết triển khai Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mầm non và tiểu học trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2018 - 2020 Tệp tải về 30/10/2017 30/11/2017 Sở y tế Nghệ An, mail: yt@nghean.gov.vn
Dự thảo báo cáo tổng hợp tiếp thu, giải trình các ý kiến đề nghị sửa đổi, bổ sung chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp nông thôn theo Nghị quyết số 125/2014/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của HĐND tỉnh Tệp tải về 26/10/2017 26/11/2017 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An, mail: nnptnt@nghean.gov.vn
Dự thảo Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa tỉnh Nghệ An Tệp tải về 26/10/2017 26/11/2017 Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nghệ An, mail: nnptnt@nghean.gov.vn
Dự thảo tờ trình về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An Tệp tải về 26/10/2017 26/11/2017 Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nghệ An, mail: nnptnt@nghean.gov.vn
Dự thảo Nghị quyết quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An Tệp tải về 25/10/2017 25/11/2017 Sở Tài chính Nghệ An, mai: tc@nghean.gov.vn
<<   <  1  >  >>  
 
Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý
Skip portletPortlet Menu

Tên dự thảo Nội dung Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Đơn vị tiếp nhận ý kiến
Dự thảo Quyết định về việc phân cấp thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng KKT Đông Nam và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh ... Tệp tải về 25/05/2017 25/06/2017 Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam, mail: bqlkktdn@nghean.gov.vn
Danh sách lấy ý kiến phản hồi danh sách nghệ nhân, thợ giỏi Tệp tải về 11/04/2016 11/05/2017 Liên minh HTX, mail: lmhtx@nghean.gov.vn

Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc quy định khoảng cách, địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường...

Tệp tải về 09/11/2016 09/11/2016 Sở Giáo dục đào tạo, mail: gddt@nghean.gov.vn

Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc quy định khoảng cách, địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường...

Tệp tải về 09/11/2016 09/11/2016 Sở Giáo dục đào tạo, mail: gddt@nghean.gov.vn

Dự thảo Nghị quyết quy định một số biện pháp giải tỏa và quản lý hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, hè phố trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2017-2020

Tệp tải về 07/11/2016 07/11/2016 UBND tỉnh, mail: vpubnd@nghean.gov.vn

Dự thảo Nghị quyết quy định một số biện pháp lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2017 - 2022

Tệp tải về 31/10/2016 30/11/2016 Ủy ban nhân dân tỉnh, mail: vpubnd@nghean.gov.vn

Dự thảo Quyết định ban hành Quy định tiêu chí cho bến xe khách thấp hơn bến xe khách loại 6 thuộc các vùng sâu, vùng xa, các khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn của tỉnh Nghệ An


Tệp tải về 28/10/2016 28/11/2016 Giao thông Vận tải, mail: gtvt@nghean.gov.vn
Dự thảo Quyết định Ban hành quy định quản lý, điều hành thực hiện  các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Nghệ An Tệp tải về 30/05/2017 30/06/2017 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Nghệ An, khdt@nghean.gov.vn

Dự thảo Nghị quyết quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Tệp tải về 12/06/2017 12/07/2017 Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An, mail: hdnd@nghean.gov.vn

Dự thảo Quyết định ban hành Quy định phạm vi, tuyến đường và thời gian hoạt động đối với xe chở người bốn bánh có gắn động cơ trên địa bàn thị xã Cửa Lò


Tệp tải về 27/10/2016 27/10/2016 Sở Giao thông Vận tải, mail: gtvt@nghean.gov.vn

Dự thảo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Nghệ An

 Diện tích, cơ cấu sử dụng đất các khu chức năng tỉnh Nghệ An


Chu chuyển đất đai trong kỳ quy hoạch sử dụng đất 10 năm (2011-2020) tỉnh Nghệ An


Hiện trạng sử dụng đất tỉnh Nghệ An năm 2015

Tệp tải về 03/07/2017 03/08/2017 sở tài nguyên môi trường, mail: tnmt@nghean.gov.vn

Dự thảo Quyết định quy định về tuyến đường, thời gian hạn chế lưu thông của các phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Tệp tải về 27/10/2016 27/10/2016 Sở Giao thông vận tải, mail: gtvt@nghean.gov.vn
Phương án hỗ trợ kinh phí theo dự thảo quy định Chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An tham gia xúc tiến du lịch trong và ngoài nước Tệp tải về 07/07/2017 07/08/2017 sở du lịch Nghệ An, mail: dulich@nghean.gov.vn

Dự thảo Nghị quyết quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Tệp tải về 20/10/2016 20/11/2016 Ban Kinh tế - Ngân sách, mail: vphdnd@nghean.gov.vn

Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết về Quy định chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An tham gia xúc tiến du lịch trong và ngoài nước

Tệp tải về 07/07/2017 07/08/2017 Sở du lịch Nghệ An, mail: dulich@nghean.gov.vn
Phương án hỗ trợ kinh phí theo dự thảo quy định Chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An tham gia xúc tiến du lịch trong và ngoài nước Tệp tải về 07/07/2017 07/08/2017 Sở du lịch Nghệ An, mail: dulich@nghean.gov.vn

Dự thảo Nghị quyết về việc thông qua Quy hoạch tài nguyên nước mặt tỉnh Nghệ An đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035


Tệp tải về 18/10/2016 18/10/2016 Ban Kinh tế - Ngân sách, mail: vphdnd@nghean.gov.vn

Dự thảo Nghị quyết Quy định mức thu, thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường...

 

Tệp tải về 04/10/2016 04/11/2016 Ban Kinh tế - Ngân sách, mail: vphdnd@nghean.gov.vn

Dự thảo QĐ Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Nghệ An


Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương uỷ thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Tệp tải về 12/07/2017 12/08/2017 Sở Tài chính Nghệ An , mail: tc@nghean.gov.vn

Dự thảo Nghị quyết việc bổ sung, điều chỉnh bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn tỉnh Nghệ An


Tệp tải về 11/10/2016 11/11/2016 Ban Kinh tế - Ngân sách, mail: vphdnd@nghean.gov.vn
<<   <  1  2  3  >  >>  
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An