Ngày 18 tháng 10 năm 2017
 
Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Dân hỏi - CQCN trả lời
Skip portletPortlet Menu
Nghệ An chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong trường học

Xem tiếp...

 
Thông tin tuyên truyền
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Các dự thảo lấy ý kiến góp ý
Skip portletPortlet Menu

Hiện nay, Các đơn vị Sở, ban, ngành tỉnh Nghệ An đang xây dựng các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật. Căn cứ Luật ban hành văn bản pháp luật, Cổng TTĐT tỉnh Nghệ An xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong tỉnh.
Lưu ý: Đề nghị các đơn vị gửi dự thảo để đăng trên Cổng thông tin điện tử Nghệ An cung cấp rõ các nội dung (Nội dung dự thảo, Ngày bắt đầu tiếp nhận ý kiến góp ý, Ngày kết thúc tiếp nhận ý kiến góp ý, Thông tin đơn vị tiếp nhận ý kiến góp ý: Tên đơn vị, địa chỉ, số điện thoại, Email)

Tên dự thảo Nội dung Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Đơn vị tiếp nhận ý kiến
Dự thảo Quyết định về quy định mức chi bồi thường đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Nghệ An Tệp tải về 25/09/2017 25/10/2017 Thanh tra tỉnh Nghệ An, 71 Hồ Tùng Mậu, TP Vinh Nghệ An SĐT: 0238844984
Dự thảo Nghị quyết Thông qua Đề án triển khai Chương trình Sữa học đường trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2018 - 2020 Tệp tải về 21/09/2017 21/10/2017 Sở Y tế Nghệ An, 18 Trường Thi, TP Vinh Nghệ An SĐT: 02383844791
Dự thảo Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An Tệp tải về 19/09/2017 19/10/2017 Sở Kế hoạch Đầu tư Nghệ An, 20 Trường Thi, Thành phố Vinh SĐT: 0238.3844530
Thông báo Mời tham gia góp ý về phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân,  Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể Tệp tải về 16/10/2017 31/10/2017 Sở Văn hóa và Thể thao Số 74 Nguyễn Thị Minh Khai, Thành phố Vinh (qua phòng Quản lý Di sản văn hóa hoặc Email: ngheandisan2010@gmail.com)
Dự thảo Quyết định Ban hành quy định về đấu giá sử dụng đất để giao đất có thu tiền  sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An Tệp tải về 03/10/2017 03/11/2017 Mọi góp ý xin gửi về địa chỉ email: nguyenmaistpna@gmail.com
<<   <  1  >  >>  
 
Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý
Skip portletPortlet Menu

Tên dự thảo Nội dung Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Đơn vị tiếp nhận ý kiến
Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc quy định khoảng cách, địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường... Tệp tải về 09/11/2016 09/11/2016 Sở Giáo dục đào tạo, mail: gddt@nghean.gov.vn
Danh sách lấy ý kiến phản hồi danh sách nghệ nhân, thợ giỏi Tệp tải về 04/11/2016 04/11/2016 Liên minh HTX, mail: lmhtx@nghean.gov.vn
Dự thảo Nghị quyết quy định một số biện pháp giải tỏa và quản lý hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, hè phố trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2017-2020 Tệp tải về 07/11/2016 07/11/2016 UBND tỉnh, mail: vpubnd@nghean.gov.vn
Dự thảo Nghị quyết quy định một số biện pháp lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2017 - 2022 Tệp tải về 31/10/2016 30/11/2016 Ủy ban nhân dân tỉnh, mail: vpubnd@nghean.gov.vn
Dự thảo Quyết định ban hành Quy định tiêu chí cho bến xe khách thấp hơn bến xe khách loại 6 thuộc các vùng sâu, vùng xa, các khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn của tỉnh Nghệ An Tệp tải về 28/10/2016 28/11/2016 Giao thông Vận tải, mail: gtvt@nghean.gov.vn
Dự thảo Quyết định Ban hành quy định quản lý, điều hành thực hiện  các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Nghệ An Tệp tải về 30/05/2017 30/06/2017 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Nghệ An, khdt@nghean.gov.vn
Dự thảo Nghị quyết quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Tệp tải về 12/06/2017 12/07/2017 Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An, mail: hdnd@nghean.gov.vn
Dự thảo Quyết định ban hành Quy định phạm vi, tuyến đường và thời gian hoạt động đối với xe chở người bốn bánh có gắn động cơ trên địa bàn thị xã Cửa Lò Tệp tải về 27/10/2016 27/10/2016 Sở Giao thông Vận tải, mail: gtvt@nghean.gov.vn

Dự thảo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Nghệ An


 Diện tích, cơ cấu sử dụng đất các khu chức năng tỉnh Nghệ An


Chu chuyển đất đai trong kỳ quy hoạch sử dụng đất 10 năm (2011-2020) tỉnh Nghệ An


Hiện trạng sử dụng đất tỉnh Nghệ An năm 2015

Tệp tải về 03/07/2017 03/08/2017 sở tài nguyên môi trường, mail: tnmt@nghean.gov.vn
Dự thảo Quyết định quy định về tuyến đường, thời gian hạn chế lưu thông của các phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An Tệp tải về 27/10/2016 27/10/2016 Sở Giao thông vận tải, mail: gtvt@nghean.gov.vn
Phương án hỗ trợ kinh phí theo dự thảo quy định Chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An tham gia xúc tiến du lịch trong và ngoài nước Tệp tải về 07/07/2017 07/08/2017 sở du lịch Nghệ An, mail: dulich@nghean.gov.vn
Dự thảo Nghị quyết quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An Tệp tải về 20/10/2016 20/11/2016 Ban Kinh tế - Ngân sách, mail: vphdnd@nghean.gov.vn
Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết về Quy định chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An tham gia xúc tiến du lịch trong và ngoài nước Tệp tải về 07/07/2017 07/08/2017 Sở du lịch Nghệ An, mail: dulich@nghean.gov.vn
Phương án hỗ trợ kinh phí theo dự thảo quy định Chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An tham gia xúc tiến du lịch trong và ngoài nước Tệp tải về 07/07/2017 07/08/2017 Sở du lịch Nghệ An, mail: dulich@nghean.gov.vn
Dự thảo Nghị quyết về việc thông qua Quy hoạch tài nguyên nước mặt tỉnh Nghệ An đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 Tệp tải về 18/10/2016 18/10/2016 Ban Kinh tế - Ngân sách, mail: vphdnd@nghean.gov.vn
Dự thảo Nghị quyết Quy định mức thu, thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường... Tệp tải về 04/10/2016 04/11/2016 Ban Kinh tế - Ngân sách, mail: vphdnd@nghean.gov.vn

Dự thảo QĐ Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Nghệ An


Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương uỷ thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Tệp tải về 12/07/2017 12/08/2017 Sở Tài chính Nghệ An , mail: taichinh@nghean.gov.vn
Dự thảo Nghị quyết việc bổ sung, điều chỉnh bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn tỉnh Nghệ An Tệp tải về 11/10/2016 11/11/2016 Ban Kinh tế - Ngân sách, mail: vphdnd@nghean.gov.vn
Dự thảo Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực địa chất khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An Tệp tải về 25/07/2017 25/08/2017 Sở Tài nguyên môi trường Nghệ An, mail: tnmt@nghean.gov.vn
Dự thảo Nghị quyết về phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất... Tệp tải về 12/10/2016 12/10/2016 Ban Kinh tế - Ngân sách, mail: vphdnd@nghean.gov.vn
<<   <  1  2  3  >  >>  
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An