Ngày 23 tháng 2 năm 2018
 
Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Văn bản hướng dẫn
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Thông tin tuyên truyền
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
Tăng cường công tác đảm bảo an toàn thông tin trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018
Sở TT&TT đã có Công văn gửi các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành, thị, các tổ chức chính trị - xã hội và Phòng Cơ yếu, CNTT (Văn phòng Tỉnh ủy) về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn thông tin trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.
Tin hoạt động
 
Chương trình it today Nghệ An
Skip portletPortlet Menu
Chương trình Itoday số 14: Vé tàu điện tử tiện ích cho khách hàng

 
Văn bản hướng dẫn
Skip portletPortlet Menu
  Quyết định ban hành Danh mục dịch vụ công dịch trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương năm 2017
  Công văn số 9471/VPCP-KGVX ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết về Chính phủ điện tử
  Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử
  Phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020
  Công văn số 9098/VPCP-TTĐT ngày 04 tháng 11 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ về việc kết nối, liên thông phần mềm quản lý văn bản
  Công văn số 9473/VPCP-KGVX ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết về Chính phủ điện tử
  Triển khai Hệ thống phần mềm một cửu điện tử liên thông phục vụ công tác quản lý cơ chế một cửa và Cổng dịch vụ công trực tuyến cho tỉnh Nghệ An
  Về việc phê duyệt kế hoạch triển khai thí điểm phần mềm lõi chính quyền điện tử HCM Egov Framework 2.0 cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An
  Công văn số 9474/VPCP-KGVX ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết về Chính phủ điện tử
  Công văn số 9472/VPCP-KGVX ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết về Chính phủ điện tử
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An