Ngày 1 tháng 3 năm 2021
 
Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Văn bản hướng dẫn
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
Tin hoạt động IT to day
Skip portletPortlet Menu
Quản lý cây xanh bằng công nghệ 4.0

Để tạo thuận lợi cho việc xác định địa điểm trồng, theo dõi việc quản lý và chăm sóc cây xanh trong Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh do Chính phủ phát động, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu bản đồ cây Việt Nam (Tree Map) thông qua ứng dụng công nghệ số 4.0 trên điện thoại thông minh.


Tin hoạt động
 
Chương trình it today Nghệ An
Skip portletPortlet Menu
Itoday số 1/2021: Tiện ích trong nộp phạt vi phạm giao thông trực tuyến
 
Văn bản hướng dẫn
Skip portletPortlet Menu
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An