Ngày 25 tháng 7 năm 2021
 
Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Văn bản hướng dẫn
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
Tin hoạt động IT to day
Skip portletPortlet Menu
Cảnh báo 5 lỗ hổng bảo mật mức cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft
Ngày 16/7/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông có Công văn số 2604/BTTT-CATTT thông báo 05 lỗ hổng bảo mật mức cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft.
Tin hoạt động
 
Chương trình it today Nghệ An
Skip portletPortlet Menu
Chương trình IToday số 5/2021: Ứng dụng Hệ thống Robot Call trong truy vết phòng chống Covid-19
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An