Ngày 20 tháng 10 năm 2020
 
Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Văn bản hướng dẫn
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
Tin hoạt động IT to day
Skip portletPortlet Menu
Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Tin hoạt động
 
Chương trình it today Nghệ An
Skip portletPortlet Menu
IT-Today số 7/2020: Nghệ An triển khai hệ thống khám chữa bệnh từ xa tuyến cơ sở
 
Văn bản hướng dẫn
Skip portletPortlet Menu
  Công văn về việc triển khai chiến dịch rà quét xử lý mã độc năm 2020
  Công văn về việc triển khai hạ tầng hệ thống viễn thông, cung cấp dịch vụ viễn thông tại các tòa nhà, khu đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao
  Công văn về việc triển khai LGSP, kết nối hệ thống thu thập, đánh giá mức độ sử dụng dịch vụ công trực tuyến
  Công văn về việc nguy cơ mất an ninh, an toàn thông tin mạng khi sử dụng ứng dụng trực tuyến
  Công văn về việc cảnh báo nguy cơ mất an toàn thông tin từ phần mềm họp trực tuyến Zoom
  Công văn về việc cung cấp thông tin triển khai hệ thống họp trực tuyến cho các cơ quan Nhà nước của tỉnh
  Công văn về việc cung cấp thông tin hỗ trợ ứng dụng các giải pháp CNTT trong giai đoạn thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID -19
  Thông báo kết luận của thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị trực tuyến Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử với các Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền đi
  Công văn về việc cung cấp thông tin hỗ trợ ứng dụng các giải pháp CNTT trong giai đoạn thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
  Thông báo Kết luận của đồng chí Lê Ngọc Hoa, Phó chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp về đánh giá tình hình ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2019
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An