giới thiệu
Skip portletPortlet Menu
 
du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
địa chỉ cần biết
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Mẫu quan trắc nước biển ngày 27/7 tại Nghệ An đảm bảo chất lượng, quy chuẩn đề ra
 
Mẫu quan trắc nước biển ngày 27/7 tại Nghệ An đảm bảo chất lượng, quy chuẩn đề ra (10/08/2020 02:13 PM)

Sở Tài nguyên và Môi trường vừa có Công văn số 3892/STNMT-QTMT ngày 04/8/2020 thông báo kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước biển tại 4 bãi biển: Quỳnh Phương, Diễn Thành, Cửa Lò và Cửa Hội.

Thực hiện chương trình quan trắc giám sát chất lượng nước biển mùa du lịch thuộc Chương trình quan trắc môi trường tỉnh Nghệ An năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện lấy mẫu nước tại 4 bãi biển Quỳnh Phương, Cửa Lò, Diễn Thành và Cửa Hội vào ngày 27/7/2020. Đây là đợt thứ 10 các cơ quan chuyên môn tiến hành quan trắc chất lượng môi trường nước biển tại các địa phương nói trên.

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành thực hiện lấy mẫu 13 thông số giám sát bao gồm: Nhiệt độ, pH, Ôxy hòa tan (DO), Độ đục, Độ muối, Chất rắn lơ lửng (TSS), Amoni (NH4+), Phosphat (PO43-), Xianua (CN-), Asen (As), Mangan (Mn), Sắt (Fe), Coliforms.

Sau khi phân tích cho thấy, chất lượng môi trường nước biển tại các bãi biển ở Quỳnh Phương, Diễn Thành, Cửa Lò cơ bản đạt yêu cầu với 12/13 giá trị các thông số giám sát nằm trong giới hạn cho phép của Quy chuẩn QCVN10-MT: 2015/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước biển ven bờ đối với vùng bãi tắm, thể thao dưới nước. Riêng hàm lượng Sắt (Fe) vượt Quy chuẩn 1,2 lần tại biển Quỳnh Phương, vượt 1,34 lần tại bãi biển Diễn Thành và vượt 1,06 lần tại biển Cửa Lò.

Tại bãi biển Cửa Hội, chất lượng môi trường nước biển cơ bản đạt yêu cầu đối với 13/13 giá trị thông số giám sát nằm trong giới hạn cho phép của Quy chuẩn.

T.H (Tổng hợp)

 

 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  >  >>
 
 
 
 
khách sạn
Skip portletPortlet Menu
 
dịch vụ
Skip portletPortlet Menu