giới thiệu
Skip portletPortlet Menu
 
du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
địa chỉ cần biết
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Các nhà hàng tại TP Vinh và một số địa phương
 
Các nhà hàng tại TP Vinh và một số địa phương (16/08/2015 09:57 PM)

Một số nhà hàng tại TP Vinh

 - Nhà hàng Sen Vàng

ĐC: Số 39 – Lê Hồng Phong-Tp Vinh

ĐT:0383 593 939

 - Nhà hàng Việt Đức

ĐC: Số 3 - Tôn Thất Tùng-TP Vinh

ĐT: 0383 520 225

 - Nhà hàng, bar, karaoke Quán Lau

ĐC: 71B- Hồ Tùng Mậu-TP Vinh

ĐT: 038 3845 085

 - Nhà hàng Huynh Đệ

ĐC: Số 120-Hecman-TP Vinh

ĐT: 038 3566 912

 - Nhà hàng Minh Hồng

ĐC: Số -Phan Bội Châu-TP Vinh

ĐT: 038 3842 706

 - Nhà hàng Ngọc Châu 3

ĐC: Số 6 Lê Mao (Cạnh Câu Lạc Bộ Lao Động)

ĐT: 038 3569 087

 - Nhà hàng Nhà sàn Việt

ĐC: Số 41-Ng­ư Hải-TP Vinh

ĐT: 038 3598 007

 - Nhà hàng Hư­ơng Giang (đặc sản cá)

ĐC: Số 11-Nguyễn Đức Cảnh-TP Vinh

ĐT: 038 3569108

 - Nhà hàng Minh Sự (đặc sản dê)

ĐC: Số 110-Hồng Bàng-TP Vinh

ĐT: 038 3566 535

 - Nhà hàng Hoàng Tử Bé

ĐC: 25 Đ­ường Quang Trung-TP Vinh

ĐT: 038 3586 812

* Một số nhà hàng tại Thị xã Cửa Lò

 - Nhà hàng Hồng Tin

ĐC: Đ­ường Bình Minh-Thị xã Cửa Lò

Đ: 038 3824 784

 - Nhà hàng Minh Huệ

ĐC: Đ­ường Bình Minh - Thị xã Cửa Lò

ĐT: 038 3824 349

 - Nhà hàng Kim Anh

ĐC: Đ­ường Bình Minh - Thị xã Cửa Lò

ĐT: 038 3951 865

 - Nhà hàng Hà Ph­ương

ĐC: Đ­ường số 10 - Thị xã Cửa Lò

ĐT: 038 3951 858

 - Nhà hàng Hồng Th­ương

ĐC: Đ­ường Bình Minh - Thị xã Cửa Lò

ĐT:  038 3949 562

Một số nhà hàng tại các huyện

 * Huyện Diễn Châu

 - Nhà sàn Lạc Việt

ĐC: Mai Thành Diễn Thành-Diễn Châu

ĐT:  038 3624 678

 - Nhà hàng Dũng Hồng1

ĐC: Khối 4-Thị trấn Diễn Châu

ĐT:  038 3622 287

 - Nhà hàng Dũng Hồng 2

ĐC: Khu du lịch biển Diễn Thành-Diễn Châu

ĐT:  038 3862 929

 * Huyện Nam Đàn

 

- Nhà hàng Hoan Hợi (đặc sản Me Nam Nghĩa)

ĐC: Xóm 4-Nam Nghĩa-Nam Đàn

ĐT:  0383 785 160

 - Nhà hàng Ngân Trình (đặc sản Dê Cầu Đòn)

ĐC: Xóm Quy Chính - Vân Diên - Nam Đàn

ĐT: 038 3855 163

ĐT:  0975 536 499

 * Huyện Quỳnh L­ưu

 - Nhà hàng khách sạn Khánh Hòa

ĐC: Thị trấn Hoàng Mai-Quỳnh Lư­u

ĐT:  038 3661 999

 - Nhà hàng Hoàng Nhân

ĐC: Thị trấn Cầu Giát-Quỳnh Lư­u

ĐT:  038 3864 819

 - Nhà hàng khách sạn Ph­ương Trang

ĐC: Quỳnh Ph­ương - Quỳnh L­ưu

ĐT:  038 3661 379

Huyện Con Cuông

 - Nhà hàng Châu Liên

ĐC: Khối 4- thị trấn Con Cuông

ĐT: 038 3730 234

 - Nhà hàng Lan Tám

ĐC: Khối 5-Thị trấn Con Cuông

ĐT:  090 4380 766

 - Nhà hàng Sáu Lài

ĐC: Khối 4-Thị trấn Con Cuông

ĐT:  038 3873 400

Huyện Quỳ Châu

 - Nhà hàng Hải Chuyên

ĐC: Khối 4-Thị trấn Quỳ Châu

ĐT:  038 3844 279

 - Nhà hàng Châu Sang

ĐC: Khối 2-Thị trấn Quỳ Châu

ĐT:  038 3844 227

 

 

 
 |  Đầu trang

 
 
 
 
khách sạn
Skip portletPortlet Menu
 
dịch vụ
Skip portletPortlet Menu