Ngày 28 tháng 2 năm 2021
 
Công khai thông tin nợ công
Skip portletPortlet Menu
 
Văn bản hướng dẫn
Skip portletPortlet Menu
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
126/2017/TT-BTC 27/11/2017 Chế độ báo cáo và công khai thông tin về nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia Tải về
79/2010/NĐ-CP 14/07/2010 Về nghiệp vụ quản lý nợ công Tải về
<<   <  1  >  >>  
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An