Ngày 25 tháng 2 năm 2017
 
Skip portletPortlet Menu
Giới thiệu
 
Skip portletPortlet Menu
Cơ cấu tổ chức
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Tin tức sự kiện
Cận Tết cảnh sát biển vẫn sẵn sàng trực chiến
Để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, trong những ngày cận Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 1 luôn sẵn sàng trực chiến trên biển.

 
 
Skip portletPortlet Menu
Thông tin cuộc thi tìm hiểu chủ quyền biển đảo
Giấy mời dự lễ tổng kết "Cuộc thi tìm hiểu về chủ quyền biển đảo" trực truyền trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An


Quyết định khen thưởng thí sinh có số lượt làm bài thi nhiều nhất trong số các thí sinh không đạt giải cuộc thi "Tìm hiểu chủ quyền biển đảo Việt Nam"
Kế hoạch tổng kết cuộc thi "Tìm hiểu về chủ quyền biển đảo Việt Nam" trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An năm 2014
Quyết định số 6219/QĐ-BTC về công nhận các cá nhân và tập thể đạt giải cuộc thi "Tìm hiểu về chủ quyền biển đảo Việt Nam" trực tuyển trên Cổng thông tin điện tử nghệ An năm 2014"
Thông báo kết quả và danh sách thí sinh đạt giải tuần thi thứ sáu cuộc thi "Tìm hiểu về chủ quyền biển đảo Việt Nam" trực tuyến trên Cổng TTĐT Nghệ An năm 2014
Thông báo kết quả và danh sách thí sinh đạt giải tuần thi thứ năm cuộc thi "Tìm hiểu về chủ quyền biển đảo Việt Nam" trực tuyến trên Cổng TTĐT Nghệ An năm 2014
Thông báo kết quả và danh sách thí sinh đạt giải tuần thi thứ tư cuộc thi "Tìm hiểu về chủ quyền biển đảo Việt Nam" trực tuyến trên Cổng TTĐT Nghệ An năm 2014
Thông báo kết quả và danh sách thí sinh đạt giải tuần thi thứ ba cuộc thi "Tìm hiểu về chủ quyền biển đảo Việt Nam" trực tuyến trên Cổng TTĐT Nghệ An năm 2014
Thông báo kết quả và danh sách thí sinh đạt giải tuần thi thứ hai cuộc thi "Tìm hiểu về chủ quyền biển đảo Việt Nam" trực tuyến trên Cổng TTĐT Nghệ An năm 2014
Thông báo kết quả và danh sách thí sinh đạt giải tuần thi thứ hai cuộc thi "Tìm hiểu về chủ quyền biển đảo Việt Nam" trực tuyến trên Cổng TTĐT Nghệ An năm 2014
Thông báo kết quả và danh sách thí sinh đạt giải tuần thi thứ nhất cuộc thi "Tìm hiểu về chủ quyền biển đảo Việt Nam" trực tuyến trên Cổng TTĐT Nghệ An năm 2014
Thông báo kết quả và danh sách thí sinh đạt giải tuần thi thứ nhất cuộc thi "Tìm hiểu về chủ quyền biển đảo Việt Nam" trực tuyến trên Cổng TTĐT Nghệ An năm 2014
 
 
Skip portletPortlet Menu
Danh sách hỏi đáp
 1. Luật Biển là gì?
 3. Công ước của LHQ về Luật Biển năm 1982 được xây dựng, thông qua, ký kết như thế nào?
 4. Nội dung chính của Công ước của LHQ về Luật Biển năm 1982?
 5. Luật Biển Việt Nam: Lịch sử hình thành và phát triển?
 6. Mối quan hệ giữa Luật Biển quốc tế và Luật Biển Việt Nam?
 7. Quần đảo Hoàng Sa bao gồm những nhóm đảo chính nào?
 9. Những công việc cần tiếp tục sau khi Luật Biến Việt Nam có hiệu lực là gì?
 
 
 
Tư liệu - Bản đồ
Skip portletPortlet Menu
 
Skip portletPortlet Menu
Hỏi đáp
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An