Ngày 25 tháng 9 năm 2020
 
Skip portletPortlet Menu
Loại văn bản
 
 
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
461/UBND-TH 07/08/2020 Công văn về việc triển khai ứng dụng Bluzone trong phòng, chống dịch Covid-19 Tải về
367/VPUB-TH 17/07/2020 Công văn về việc phân công tham dự thảo luận tại Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVII Tải về
343/VP-KSTT 07/07/2020 Công văn về việc giao chủ trì việc thực hiện kết nối với hệ thống thu nhập, đánh giá việc sử dụng thông tin và dịch vụ công trực tuyến Tải về
249/VPUB-TH 27/05/2020 Công văn về việc tham gia ý kiến, chỉnh sửa, bổ sung báo cáo Tải về
233/VPUB-CTTĐT 18/05/2020 Công văn về việc cập nhật thông tin tuyên truyền hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An Tải về
222/QĐ-VPUB 12/05/2020 Quyết định về việc phân công nhiệm vụ của Chánh Văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Tải về
2/2011/CT-UBND 12/01/2012 Chỉ thị về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy chợ, trung tâm thương mại và các cơ sở sản xuất tư nhân trên địa bàn tỉnh Tải về
2/2012/QĐ-UBND 11/01/2012 Quyết định bãi bỏ Quyết định số 63/2010/QĐ-UBND ngày 23/8/2010 của UBND tỉnh Nghệ An ban hành quy định một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng phải di d Tải về
1/2012/CT-UBND 05/01/2012 Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý chất lượng tôm giống và vùng nuôi tôm mặn, lợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An Tải về
91/2011/QĐ.UBND 30/12/2011 Quyết định 91/2011/QĐ.UBND ngày 30/12/2011 của UBND tỉnh Nghệ An về việc Ban hành quy định về mức thưởng đối với các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong các kỳ thi Quốc tế, Khu vực quốc t Tải về
1/2012/QĐ.UBND 04/01/2012 Quyết định số 1/2012/QĐ.UBND ngày 04/01/2012 của UBND tỉnh Nghệ An Về việc Ban hành đơn giá xây dựng mới nhà và vật kiến trúc phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu Tải về