Ngày 30 tháng 11 năm 2020
 
Skip portletPortlet Menu
Giới thiệu
 
Skip portletPortlet Menu
Cơ cấu tổ chức
 
 
 
 
 
Giai đoạn 2010 – 2020: Nghệ An huy động được 27 tàu trên 300CV với 270 nhân lực tham gia bảo vệ chủ quyền các vùng biển
 
Giai đoạn 2010 – 2020: Nghệ An huy động được 27 tàu trên 300CV với 270 nhân lực tham gia bảo vệ chủ quyền các vùng biển (21/10/2020 01:44 PM)

Sáng nay (21/10), UBND tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện pháp luật về huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Hồng Vinh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Ngọc Hà – Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân s tỉnh đồng chí trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Trong thời gian qua, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp thường xuyên quán triệt sâu sắc Nghị định số 30/2010/NĐ-CP ngày 29/3/2010 của Chính phủ về huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và các văn bản có liên quan. Công tác phổ biến, tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện các quy định của pháp luật được các sở, ngành, địa phương liên quan thực hiện tốt…

Các huyện, thị xã ven biển đã phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan nắm chắc nguồn nhân lực, phương tiện trên địa bàn thuộc địa phương quản lý. Cùng với đó, tiến hành lập hồ sơ lựa chọn tàu có chất lượng tốt, công suất lớn; làm các thủ tục đăng ký, quản lý; đồng thời lập biên bản ký kết hiệp đồng với các chủ phương tiện về việc sẵn sàng tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khi được huy động.  Định kỳ hàng tháng tiến hành kiểm tra, rà soát nguồn huy động đã đăng ký để kịp thời bổ sung, điều chỉnh khi có biến động.

Hiện nay, tổng số phương tiện tàu 300CV trở lên được huy động là 27 chiếc (trong đó huy động chính thức 20 chiếc, huy động dự phòng 7 chiếc) và 270 nhân lực (trong đó, 200 nhân lực huy động chính thức và 70 nhân lực huy động dự phòng); đồng thời chỉ đạo các huyện, thị xã ven biển rà soát, đăng ký thêm 33 tàu/330 nhân lực sẵn sàng huy động bổ sung.

Hàng năm, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các huyện, thị xã ven biển tổ chức huấn luyện, diễn tập huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam lồng ghép diễn tập khu vực phòng thủ.

Tại hội nghị, các địa phương ven biển đã báo cáo tình hình thực hiện pháp luật về huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; đồng thời đề xuất một số kiến nghị.

Đ/c Lê Hồng Vinh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đánh giá cao việc thực hiện pháp luật về huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển nước Cộng hòa XHCN Việt Nam đã góp phần bảo vệ chủ quyền của đất nước.

Trong thời gian tới, đồng chí Lê Hồng Vinh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện các nhiệm vụ: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm pháp luật về huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến sâu rộng cho cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân về nội dung Nghị định số 30/2010/NĐ-CP ngày 29/3/2010, Nghị định số 130/2015/NĐ-CP ngày 18/12/2015 của Chính phủ …; phát huy tinh thần yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận chiến tranh nhân dân trên biển.

Đồng thời, gắn phát triển kinh tế, xã hội với củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh; phát huy tinh thần và nguồn lực của toàn xã hội, của quần chúng nhân dân trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo; thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, đăng ký, quản lý chặt chẽ nguồn nhân lực, phương tiện tại các địa phương...

Đ/c Lê Hồng Vinh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể

Đại tá Nguyễn Ngọc Hà – Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao Bằng khen cho các cá nhân

Tại hội nghị, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 8 tập thể và 8 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020.

Phương Thúy

 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  >  >>
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An