Ngày 27 tháng 10 năm 2020
 
Skip portletPortlet Menu
Giới thiệu
 
Skip portletPortlet Menu
Cơ cấu tổ chức
 
 
 
 
 
Chương trình Gặp mặt các nhà đầu tư Xuân Giáp Ngọ 2014
 
Chương trình Gặp mặt các nhà đầu tư Xuân Giáp Ngọ 2014 (20/01/2014 11:14 PM)

   BAN TỔ CHỨC                                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

CHƯƠNG TRÌNH

GẶP MẶT CÁC NHÀ ĐẦU TƯ XUÂN GIÁP NGỌ 2014

(Thành phố Vinh, ngày 14 - 15/ 02/ 2014)

 

 

Thời gian

Nội dung

Thực hiện

Ngày 14/02

 

 

10h00-18h00

Đón tiếp các đại biểu tại các KS: Mường Thanh Sông Lam, Phương Đông, Sài Gòn Kim Liên

 

Sáng

ngày 15/02

 

 

07.30 - 08.00

Đăng ký đại biểu

 

08.00 - 08.20

Văn nghệ chào mừng

 

08.20 - 08.30

Giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự

CVP UBND tỉnh

08.30 – 08.50

Phát biểu của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An

08.50 - 09.00

Phát biểu của Lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

Lãnh đạo Đảng ủy Khối DN TW

09.00 – 09.20

Phát biểu của Lãnh đạo BIDV

Lãnh đạo BIDV

09.20 - 10.20

Thảo luận

 

10.20 - 10.40

Ký kết các thoả thuận

 

10.40 - 10.45

Khen thưởng các cá nhân, tập thể năm 2013

Lãnh đạo UBND tỉnh

10.45 - 11.15

Phát biểu chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội

 

11.15 - 11.30

Phát biểu kết thúc Hội nghị

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An

11.30 - 12.45

Tiệc chiêu đãi các đại biểu tại KS Mường Thanh Sông Lam

 

 

Chiều

ngày 15/02

 

 

14.00 - 16.00

Làm việc với các doanh nghiệp, nhà đầu tư (theo đăng ký)

 

                                                             

                                                                                BAN TỔ CHỨC

 

 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  >  >>
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An