Ngày 27 tháng 10 năm 2020
 
Skip portletPortlet Menu
Giới thiệu
 
Skip portletPortlet Menu
Cơ cấu tổ chức
 
 
 
 
 
 

CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

  

 

 


Đ/c Nguyễn Đức Trung

Phó Bí thư Tỉnh uỷ

Chủ tịch UBND tỉnh

 

 

 

 


Đ/c Lê Hồng Vinh

Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ,

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

 

 

 


Đ/c Hoàng Nghĩa Hiếu

Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ,

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

 


Đ/c Bùi Đình Long

TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

 


Đ/c Lê Ngọc Hoa

TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

  

  CÁC ỦY VIÊN UBND TỈNH 

 

 

 


Đ/c Nguyễn Ngọc Hà

Ủy viên BTV Tỉnh uỷ,

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh
 Đ/c Võ Trọng Hải

Ủy viên  BTV Tỉnh ủy, 

Giám đốc Công an tỉnh

 

 

 


Đ/c Đặng Thanh Tùng

TUV, Chánh Văn phòng UBND tỉnh

 

 


Đ/c Nguyễn Văn Đệ

TUV, Giám đốc Sở NN&PTNT

 

 


Đ/c Thái Văn Thành

TUV, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo


 


Đ/c Đoàn Hồng Vũ

TUV, Giám đốc Sở LĐ - TB&XH

 

 

 


Đ/c Hoàng Phú Hiền

TUV, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải 


Đ/c Nguyễn Trường Giang

TUV, Giám đốc Sở Xây dựng

 

 

 


Đ/c Trần Thị Mỹ Hạnh

TUV, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao

 

 

 


Đ/c Lê Bá Hùng

TUV, Giám đốc 

Sở TT&TT

 

 

 


 Đ/c Nguyễn Hải Dương 

TUV, Bí thư Huyện ủy Thanh Chương

 

 

 


Đ/c Lê Đình Lý

  TUV, Giám đốc Sở Nội vụ

 

 


Đ/c Hoàng Quốc Hào

Giám đốc Sở Tư pháp

 

 


Đ/c Lương Thanh Hải

Trưởng Ban Dân tộc tỉnh

  

 


Đ/c Nguyễn Mạnh Cường

Giám đốc Sở Du lịch

 

 

 


Đ/c Hoàng Văn Tám

 Giám đốc Sở Công Thương

 

 

 


 

 

 

 


Đ/c Võ Duy Việt

Giám đốc Sở TN&MT

 

 

 


Đ/c Vi Văn Sửu

 Chánh Thanh tra tỉnh

 


 

  

 


 
 |  Đầu trang

(06/06/2011 03:30 PM)


 
<<   <  1  >  >>  
 
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An