Ngày 27 tháng 10 năm 2020
 
Skip portletPortlet Menu
Giới thiệu
 
Skip portletPortlet Menu
Cơ cấu tổ chức
 
 
 
 
 
 

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

 


Đ/c Nguyễn Xuân Sơn

Chủ tịch HĐND tỉnh

 


Đ/c Cao Thị Hiền

 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh


Đ/c Hoàng Viết Đường

 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

 


 CÁC BAN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2016 – 2021

 

1.Ban Pháp chế:


- Ông Phan Đức Đồng – Trưởng ban


- Bà Thái Thị An Chung – Phó trưởng ban chuyên trách


- Ông Trần Đình Toàn – Phó ban


2. Ban Kinh tế - Ngân sách


             - Ông Cao Tiến Trung – Phó trưởng ban chuyên trách


- Ông Đặng Quang Hồng – Phó ban


3. Ban Văn hóa – Xã hội


- Bà Nguyễn Thị Thu Hường – Trưởng ban


- Bà Nguyễn Thị Lan – Phó Trưởng ban chuyên trách


- Ông Hoàng Lân - Phó ban4. Ban Dân tộc


- Bà Lô Thị Kim Ngân – Trưởng ban


- Bà Lục Thị Liên – Phó ban.


5. Văn phòng HĐND tỉnh


            - Ông Phạm Văn Hóa - Chánh Văn phòng


              - Ông Nguyễn Tất Thành - Phó Chánh Văn phòng


              - Bà Nguyễn Thị Anh Hoa - Phó Chánh Văn phòng 


 
 |  Đầu trang

(30/06/2016 10:00 PM)
(27/05/2016 09:31 AM)
(26/07/2011 04:37 PM)
(30/05/2011 05:00 PM)
 
<<   <  1  >  >>  
 
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An